> Informacja o projekcie

Informacja o projekcie

Projekt unijny realizowany przy współfinansowaniu ze środków z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Czysta Energia. Działanie 3 I Rozwój OZE.

Wstępne założenia zakładają, że projekt polegał będzie na budowie rożnych rodzajów instalacji OZE, w tym w szczególności instalacji kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej i kotłów na biomasę, ale również pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznych zlokalizowanych na budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Zagórz.
Przewidywane dofinansowanie wyniesie maksymalnie do 85% kosztów kwalifikowanych.


Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz informuje, że do dnia 06 lutego 2017r. będą przyjmowane wnioski, obejmujące: Deklarację udziału w Projekcie, Oświadczenia – kryteria rekrutacji, oraz Ankiety na dofinansowanie zakupu i montażu instalacji Odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych

Więcej informacji o przedłużonym terminie


Przedłużenie terminu naboru wniosków do dnia 5 stycznia 2017 r. od mieszkańców w ramach projektów z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii planowanych do realizacji przez GMINĘ ZAGÓRZ

Informacja o przedluzonym terminie


Więcej Informacji o projekcie i spotkaniach z mieszkańcami:


Do pobrania:

Sprawy organizacyjne:

Małgorzata Ząbkiewicz

UMIG w Zagórzu

38-540 Zagórz

ul. 3 Maja 2

tel. 13 46 22062

e-mail: mzabkiewicz@zagorz.pl

 

Sprawy techniczne instalacji OZE:

Grzegrz Lubas

PRO IN Tech

35-103 Reszów

ul. Strzelnicza 20/2

tel. 694 479 354

e-mail:prointech@poczta.fm

 

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

×