> Zagórz i Dydnia stawiają na OZE!

Zagórz i Dydnia stawiają na OZE!

Gminy Zagórz i Dydnia złożyły do Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego wspólny wniosek o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej kosztów realizacji projektu pn. „ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE ZAGÓRZ I  GMINIE  DYDNIA”. Inicjatywa ma służyć poprawie stanu środowiska naturalnego oraz obniżeniu kosztów energii elektrycznej i cieplnej w gospodarstwach domowych zlokalizowanych na terenie partnerskich samorządów.
Realizacja projektu polegać będzie na budowie różnych rodzajów instalacji OZE, a w szczególności instalacji kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, kotłów na biomasę, paneli fotowoltaicznych oraz pomp ciepła. Wyszczególnione tu działania projektowe będą współfinansowane ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości do 85% kosztów kwalifikowanych (kosztów netto). Wkład własny mieszkańców wyniesie minimum 15% kosztów netto oraz podatek VAT (tj. 8% w przypadku montażu na budynku mieszkalnym lub 23% w przypadku innej lokalizacji urządzeń, na gruncie czy budynku gospodarczym).
Proekologiczne i innowacyjne działania samorządów Zagórza i Dydni spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony lokalnych środowisk. Na terenie Gminie Zagórz projekt obejmie łącznie 517 gospodarstw domowych, w których zostanie zainstalowane:
- 263 szt. zestawów (o mocy od 1,1 do 7,15 kW) paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 0,905 MW;
- 327 szt. instalacji kolektorów słonecznych (o mocy 1,63 kW każdy) o łącznej mocy 1,197 MW;
- 80 szt. pomp ciepła (o mocy od 3 do 10 kW) o łącznej mocy 0,240 MW;
- 92 szt. kotłów na biomasę (o mocy od 15 do 30 kW) o łącznej mocy 1,675 MW.

W przypadku Gminy Dydnia właściciele 164 gospodarstw domowych zgłosili zapotrzebowanie na:
- 65 szt. zestawów (o mocy od 1,1 do 7,15 kW) paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 0,279 MW;
- 98 szt. instalacji kolektorów słonecznych (o mocy 1,63 kW każdy) o łącznej mocy 0,431 MW;
- 15 szt. kotłów na biomasę (o mocy od 15 do 30 kW) o łącznej mocy 0,300 MW.

Ocena przedstawionego tu projektu  przewidywana jest na lipiec 2017 r. W przypadku uzyskania dofinansowania zostanie podpisana umowa z instytucją zarządzającą projektem. Następnym krokiem będzie ogłoszenie przetargu na dostawę i montaż urządzeń instalacji OZE. Realizacja i rozliczenie całego zadania planowane jest na 2018 rok.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

×