> Jednogłośne absolutorium dla Burmistrza

Jednogłośne absolutorium dla Burmistrza

W trakcie dzisiejszej (16.06) absolutoryjnej Sesji Rady Miejskiej w Zagórzu, Radni jednogłośnie udzielili Burmistrzowi Zagórza - Ernestowi Nowakowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2022 r. Samorządowcy biorący udział w sesyjnej debacie pozytywnie ocenili m.in. wysoką skuteczność w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych, konsekwentną rozbudowę gminnej sieci wodociągowo - kanalizacyjnej, a także dbałość o stan sieci drogowej i dziedzictwo kulturowe. Burmistrz Ernest Nowak dziękując za zaufanie podkreślał, że skuteczne rozwiązywanie problemów naszej gminnej społeczności jest efektem dobrej współpracy z Radą Miejską, radami sołeckimi i zarządami osiedli, organizacjami społecznymi a także zaangażowania kierownictwa i kadry urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Zagórza za rok 2022 podjęta została jednogłośnie (13 głosów ZA, przy nieobecności dwóch radnych).


Serwis wykorzystuje pliki cookies. Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

×