> Komplementarność, interdyscyplinarność i współpraca

Komplementarność, interdyscyplinarność i współpraca

Tytułowe pojęcia to słowa klucze dobrze streszczające zarówno przebieg, jak i końcowe wnioski konferencji pn. „Wykorzystanie unikatowych, lokalnych zasobów przyrodniczych do rozwoju turystyki zrównoważonej w Bieszczadach”. Wydarzenie zorganizowane we współpracy z Województwem Podkarpackim przez Gminę Zagórz w dn. 01.07 towarzyszyło 10 – tej, jubileuszowej edycji „Bieszczadzkiego Pucharu Głowatki”.

Asumpt do twórczych dyskusji i ciekawych przemyśleń dali prelegenci występujący w czterech, panelach tematycznych:  Panel I „Lokalne zasoby przyrodnicze jako narzędzie do podnoszenia atrakcyjności turystycznej regionu” (dr hab. szt. Piotr Zieleniak); Panel II „Rola turystyki zrównoważonej w promocji i rozwoju Województwa Podkarpackiego” (Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, dr Piotr Uruski - przewodniczący sejmowej podkomisji do spraw turystyki, Ernest Nowak – Burmistrz Zagórza oraz Michal Iľkanin – Starosta Powiatu Svidník (Słowacja); Panel III (online) „Możliwość utworzenia muzeum wędkarstwa jako elementu oferty turystycznej w Bieszczadach” (dr Stanisław Cios); Panel IV (online) „Sieciowanie, dywersyfikacja i cyfryzacja – największe, współczesne wyzwania w kreowaniu produktów turystycznych.” (Dawid Lasek - Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska)

Prelegenci występujący w panelu parlamentarno – samorządowym zgodnie podkreślali, iż dalszy rozwój turystyki w Bieszczadach cieszących się od dawna powszechną rozpoznawalnością jako marka nie będzie możliwy bez inwestycji w ochronę środowiska, infrastrukturę transportowo – komunikacyjną, jak również w bazę noclegowo-turystyczną. Niezbędne są również wspólne działania nakierowane na tworzenie i promocję produktów turystycznych w skali transgranicznej. W tym kontekście bardzo często padały właśnie tytułowe słowa klucze. Zwracano uwagę na komplementarność turystyki wędkarskiej, rowerowej i kulinarnej. Z równie dużym zainteresowaniem, jak wystąpienia i dyskusja prelegentów prowadzona w Sali konferencyjnej Centrum Kultury „Foresterium” spotkały się także prezentacje online dotyczące utworzenia muzeum wędkarstwa w Bieszczadach oraz potrzeby sieciowania, dywersyfikacji i cyfryzacji produktów turystycznych.

Promocyjne walory wydarzenia odbywającego się pod honorowymi patronatami Władysława Ortyla – Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz dr Piotra Uruskiego – Posła na Sejm RP doceniło Województwo Podkarpackie, które w trakcie konferencji angażując środki unijne promowało projekt pn. „Inteligentne specjalizacje – narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego” Oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia

 


Serwis wykorzystuje pliki cookies. Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

×