> Otwarty nabór przedstawicieli Partnerów Społeczno-Gospodarczych do Zespołu Doradczego ZIT MOF Sanok – Lesko

Otwarty nabór przedstawicieli Partnerów Społeczno-Gospodarczych do Zespołu Doradczego ZIT MOF Sanok – Lesko

Szanowni Państwo,

w województwie podkarpackim trwają prace dotyczące zastosowania podejścia terytorialnego w realizacji polityki spójności z wykorzystaniem środków UE w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

Zarząd Województwa Podkarpackiego zobowiązał się do objęcia instrumentem Zintegrowane Inwestycje Terytorialne między innymi Miejski Obszar Funkcjonalny Sanok-Lesko jako ten, na terenie którego rozwój terytorialny winien być prowadzony za pomocą mechanizmu ZIT, w oparciu o przygotowaną Strategie ZIT.

MOF Sanok-Lesko to porozumienie 4 samorządów:

1) Gmina Miasta Sanoka

2) Gmina Zagórz

3) Gmina Lesko

4) Gmina Sanok

Zgodnie z projektem „Umowy Partnerstwa dla realizacji Polityki Spójności 2021-2027 w Polsce”, ZIT to instrument przewidziany do realizacji partnerskich projektów przyczyniających się do rozwiązywania problemów i wspólnego bądź skoordynowanego zaspakajania potrzeb obszaru objętego ZIT. Instrument ten będzie wykorzystywany do wspierania miejskich obszarów funkcjonalnych.

Jednym z warunków realizacji ZIT jest przygotowanie „Strategii ZIT”, którego obligatoryjnym elementem jest zaangażowanie partnerów społeczno-gospodarczych. Tym samym przygotowywany przez MOF dokument wymaga włączenia w ten proces partnerów działających m. in. w obszarach:

Społeczeństwa obywatelskiego

Organizacji działających na rzecz ochrony środowiska

Promowanie włączenia społecznego

Praw podstawowych

Praw osób niepełnosprawnych

Równości i niedyskryminacji

Zachęcamy organizacje oraz interesariuszy działających na terenie gmin: Zagórz, Lesko, Sanok oraz Miasta Sanoka do zgłoszenia swojego akcesu do procesu opracowania dokumentu pn. „Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sanok-Lesko w ramach perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2021-2027″.

Od partnerów oczekujemy zaangażowania w zakresie opiniowania zapisów dokumentu na etapie jego tworzenia, konsultowania jego treści oraz wsparcia na etapie wdrażania. Zależy nam na uspołecznionym dokumencie, skonsultowanym z interesariuszami i przedstawicielami społeczności obszaru funkcjonalnego.

Prosimy o zgłaszanie się w terminie do 11.08.2023 r.

Link do prowadzonego naboru:

https://ankieta.deltapartner.org.pl/mof_sanok_-lesko_organizacje

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

×