> Z troski o jakość powietrza

Z troski o jakość powietrza

Tytułowa przesłanka stała się inspiracją do realizacji projektu pn. „Zakup urządzeń służących edukacji ekologicznej w Gminie Zagórz”

Zadanie, w którym bierze udział zagórski samorząd uzyskało dofinansowanie w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Wśród głównych celów projektu znalazły się: podnoszenie poziomu świadomości i wiedzy ekologicznej, aktywizacja społeczna, budowanie społeczeństwa obywatelskiego, jak również kształtowanie proekologicznych postaw społecznych (zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży) podnoszących indywidualne kompetencje w takich obszarach tematycznych, jak: odnawialne źródła energii, transport niskoemisyjny, zrównoważony rozwój oraz ochrony środowiska.

W ramach zadania na budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego mieszczącego się przy ul. Wolności 10 w Zagórzu zostały zamontowane urządzenia w postaci czujnika diagnozującego jakość powietrza oraz tablicy multifunkcyjnej wyświetlającej komunikaty na temat jego parametrów.  Dane z pomiaru powietrza oraz informacje o stanie pogody dostępne są również na stronie internetowej Gminy Zagórz www.zagorz.pl oraz w aplikacji Smog Control https://smogcontrol.eu/mapa/smog.html

Dużym zainteresowaniem cieszył się zorganizowany w ramach zadania Międzyszkolny Konkurs Ekologiczny pn.: „Szkolne opowieści – o powietrzu, które chce być czyste”. Został on podzielony na trzy kategorie: literacką, plastyczną oraz wiedzę ogólną. Uczniowie mieli za zadanie wykonać pracę plastyczną, napisać wiersz propagujący dbanie o czyste powietrze oraz wykazać się wiedzą w zakresie ekologii. Laureaci zmagań konkursowych zostali uhonorowani nagrodami zakupionymi  ze środków pochodzących z projektowej dotacji. 
Wśród pozostałych działań znalazła się również organizacja międzyszkolnego konkursu pn.: „Smogowi mówimy STOP”. Jego przedmiotem było wykonanie w dowolnej technice plastycznej (np. grafiki komputerowej itp.) ulotki zawierającej treści informujące społeczeństwo o niebezpieczeństwie i skutkach powstawania smogu. Zwycięska praca stała się bazą ulotki informacyjnej, która po wydrukowaniu zostanie rozpowszechniona wśród mieszkańców gminy. Całkowity koszt realizacji projektu opiewa na kwotę  34 186,40 zł z czego 30 767,76 zł stanowi zewnętrzne dofinansowanie.

„Niniejszy materiał powstał w ramach projektu dofinansowanego ze środków NFOŚiGW 
z Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej”
 

 


Serwis wykorzystuje pliki cookies. Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

×