Aktualności

Wyborco! Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców!

Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski? Wyjechałeś ze swojej miejscowości na studia lub do pracy?  Zmieniałeś adres zamieszkania albo zameldowania?  Upewnij się, że jesteś wpisany do rejestru wyborców tam, gdzie teraz mieszkasz!
Jeśli Twojego nazwiska nie ma w rejestrze wyborców, to nie będziesz mógł głosować w nadchodzących wyborach samorządowych.
Rejestr wyborców to lista osób z prawem do głosowania w danej gminie. 
Jeżeli masz stałe zameldowanie, to znaczy, że Twoje nazwisko jest w rejestrze wyborców w gminie, w której jesteś zameldowany. Będziesz mógł oddać głos.
Jeśli jednak jesteś zameldowany na pobyt czasowy, albo w ogóle nie masz meldunku, to nie ma Cię w rejestrze wyborców i nie będziesz mógł głosować w wyborach.
Co masz zrobić?
Złóż wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w gminie, w której mieszkasz.
Sprawdź już dziś w swoim urzędzie gminy czy jesteś w rejestrze wyborców!
Więcej informacji na stronie www.pkw.gov.pl oraz na kanałach Państwowej Komisji Wyborczej i Krajowego Biura Wyborczego w serwisach społecznościowych.

Zagórski przewodnik na konkursowym topie! (POBIERZ w wersji elektronicznej)

Publikacja Gminy Zagórz pt. "Szlakiem osobliwości kulturowych i przyrodniczych polsko - słowacko-słowackiego pogranicza" zajęła III miejsce w XXVI Ogólnopolskim Przeglądzie Książki Krajoznawczej i Turystycznej. W prestiżowym plebiscycie współorganizowanym  przez: Międzynarodowe Targi PoznańskieSamorząd Województwa Wielkopolskiego oraz Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze wzięło udział 78 uczestników, którzy zgłosili do oceny 131 tytułów (172 woluminy).  
 
Przeglądowi przygotowanemu przez Centralną Bibliotekę PTTK im. Kazimierza Kulwiecia w Warszawie patronowały tak szacowne osoby i instytucje, jak: Ministerstwo Sportu i TurystykiPolska Organizacja TurystycznaMarszałek Województwa WielkopolskiegoPolskie Towarzystwo Wydawców Książek, oraz Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie. W dniach 1-2 grudnia 2017 roku w Centralnej Bibliotece PTTK w Warszawie pod przewodnictwem prof. dr hab. Janusza Zdebskiego jury w składzie: 
Katarzyna Podhorodecka (Ministerstwo Sportu i Turystyki), Liliana Topolnicka-Waszczuk(Polska Organizacja Turystyczna), Andrzej Kaleniewicz (Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego), Andrzej Tomaszewski (Polskie Towarzystwo Wydawców Książek), Agnieszka Fietkiewicz-Zapalska (Muzeum Sportu i Turystyki), Szymon Bijak (Komisja Krajoznawcza ZG PTTK), Małgorzata Pawłowska (Centralna Biblioteka PTTK), Wiesław Ostrowski (Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW), Andrzej Palacz (WYDAWCA.com.pl), Alicja Gotowt-Jeziorska (Wielkopolski Klub Publicystów Krajoznawczych PTTK), Andrzej Wielocha (Wydawnictwo PTTK „Kraj”) oraz Maria Janowicz(komisarz XXVI Przeglądu) dokonało oceny zgłoszonych publikacji w sześciu kategoriach: (albumy krajoznawcze, przewodniki, monografie oraz inne opracowania krajoznawcze, mapy i atlasy, wydawnictwa dla dzieci, informatory krajoznawcze). 
Przedmiotem oceny Jury była krajoznawcza zawartość publikacji oraz forma prezentacji walorów opisywanego terenu: W zakresie walorów treściowych: jakość dokumentacji krajoznawczo-turystycznej, język i styl wypowiedzi oraz użyteczność w zakresie informacji krajoznawczej i turystycznej. W zakresie sztuki edytorskiej: opracowanie graficzne i estetyczne, staranność opracowania edytorskiego i oczywiście jakość poligrafii.
W kategorii przewodników finałowa klasyfikacja ułożyła się następująco:

Czytaj więcej: Zagórski przewodnik na konkursowym topie! (POBIERZ w wersji elektronicznej)

Zagórskie Jasełka 2018

W minione sobotnie i niedzielne popołudnie w sali widowiskowej Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Zagórzu w świątecznej atmosferze odbyły się zagórskie jasełka, przygotowane przez młodzież pod kierunkiem ks. Grzegorza Kwitka.
Poniżej prezentujemy galerię zdjęć - ROZWIŃ

Czytaj więcej: Zagórskie Jasełka 2018

Nowy rok, nowy budżet i inwestycje!


Fot. Pixabay

W dniu 28 grudnia 2017 w trakcie sesji budżetowej radni Rady Miejskiej w Zagórzu jednogłośnie uchwalili budżet Gminy Zagórz na rok 2018. Zaplanowane w nim wydatki opiewają na kwotę 67.629.934,43 zł z czego 32% tj. 21.631.675,20 zł zostanie przeznaczone na inwestycje.

W budżecie Gminy Zagórz na 2018 r po stronie dochodów zapisano kwotę 66.104.670,01 zł (w tym dochody bieżące 50.381.100,00 zł, dochody majątkowe 15.723.570,01 zł). Wśród najważniejszych zadań inwestycyjnych wskazanych do realizacji w 2018 r. przez radnych Rady Miejskiej w Zagórzu znalazły się projekty takie, jak:

  • „Zwiększenie dostępności usług dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez przebudowę budynku MGOPS w Zagórzu w kwocie 1.644.723,24 zł (w tym dofinansowanie 1.198.720,86zł)
  • Poprawa i doposażenie infrastruktury edukacyjnej w Zagórzu/Przebudowa hali sportowej w celu adaptowania pomieszczeń na kort tenisowy i siłownię z zapleczem w Zagorzu" w kwocie 1.042.543,61 (w tym dofinansowanie 538.983,95zł) – kontynuacja projektu – planowane zakończenie realizacji projektu w 2018r. – całkowita wartość 2.254.148,00zł
  • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Olchowa – w kwocie 2.782.110,00 zł (w tym dofinansowanie 1.338.973,00 zł)
  • Natura bez granic - zachowanie wspólnego dziedzictwa naturalnego w gminach Dobromil (Ukraina) i Zagórz (Polska) w kwocie 300.000,00zł (w tym dofinansowanie 219.512,00zł) – rozpoczęcie projektu w 2018r. – zakończenie w 2019r. – całkowita wartość projektu 8.977.930,00zł (projekt dotyczy budowy kanalizacji w Czaszynie)

    Czytaj więcej: Nowy rok, nowy budżet i inwestycje!