Poniedziałek, 24 października 2016 r.• imieniny: Marcina, Rafała

Wyszukaj

PRZETARGI got jur

PPP

BANER1

kamera rzeka san w zagorzunowep

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ 1

pgn

FOTOWOLTAIKA

reforma

logoPSEAP

euro-park mielec podstawowa

RRA

natura

PL-SK

PL-BY-UA-800x331pix

rpo250

nfos

gfp1

250x100

karr baner

SEKP1

medal2

 

ePUAP logo

Aktualności
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy

Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz ogłasza otwarty nabór partnera do wspólnej realizacji zadania w ramach w ramach Osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.4 Kultura - konkurs dedykowany dla Miejskich Obszarów Funkcjonalnych, którego Beneficjentem będzie Gmina Zagórz.

Ogłoszenie na partnera

Formularz zgłoszenia

piątek, 21 października 2016 16:21
 
Zmiana przepisów dotyczących identyfikacji i rejestracji zwierząt.

Plakat zmiany do IRZ-page-001

piątek, 21 października 2016 14:14
 
List Prezesa KRUS do rolników.

List Prezesa KRUS do rolników w sprawie decyzji o wykupieniu przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników polisy ubezpieczenia dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków.


List Prezesa KRUS do rolników X.2016-page-001

piątek, 21 października 2016 06:59
 
Złote Gody w Gminie Zagórz

zlote godyW dniu 17 października br. pary obchodzące Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego odebrały z rąk przedstawicieli władz samorządowych Gminy Zagórz okolicznościowe medale Prezydenta RP.

Wzruszająca i podniosła uroczystość odbyła się w „Hotelu nad Osławą” w Zagórzu.

Gospodarze spotkania, które zostało zorganizowane przez USC w Zagórzu w osobach Burmistrza Ernesta Nowaka oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej Jana Różyckiego, powitali wszystkich zebranych oraz wyrazili wdzięczność za wkład jaki dostojni Jubilaci wnieśli w rozwój Miasta i Gminy Zagórz.
Nie zabrakło również życzeń kolejnych lat małżeńskiego pożycia w szczęściu i dobrym zdrowiu.

Po inauguracyjnych przemówieniach zagórskich samorządowców nastąpiła ceremonia wręczenia okolicznościowych medali nadanych przez Prezydenta RP. Uroczystość uświetniona była występami artystycznymi młodzieży z grupy teatralnej „TEZA” pod kierunkiem Pani Joanny Pisuli.

W gronie par świętujących Złote Gody znaleźli się:

wtorek, 18 października 2016 13:31 Więcej…
 
Ogłoszenie o konkursie

Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób pod nazwą: "Usługi opiekuńcze w tym specjalistyczne, świadczone w miejscu zamieszkania podopiecznych Miejskiego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagórzu w dni robocze w okresie od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku" - powierzenie zadania.

Konkurs usługi opiekuńcze na 2017 rok

poniedziałek, 17 października 2016 10:52
 
Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna wielkowymiarowego

drewnoBurmistrz Miasta i Gminy Zagórz ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż drewna wielkowymiarowego. Przetarg dotyczy sprzedaży drewna wielkowymiarowego różnych klas grubości i jakości, pochodzącego z lasu mienia gminnego Gminy Zagórz położonego w sołectwie/osiedlu:
Łukowe
SOSNA (W_STANDARD) – w ilości 92,84 m3
Cena wywoławcza wynosi:
ŁUKOWE SOSNA (W_STANDARD): 220 zł/m3 netto

W przetargu mogą brać udział przedsiębiorcy.
Oferty można składać do 21.10.2016 r. do godz. 10.00.
Otwarcie ofert i ogłoszenie wyników przetargu nastąpi dnia 21 października 2016 r. o godz. 10.15.

Więcej informacji na stronie: 
http://umig-zagorz.ires.pl/25185,25187,26037/26037/art19324.html
http://zagorz.pl/gospodarka-lena

poniedziałek, 17 października 2016 09:57
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 141
Urząd Miasta i Gminy Zagórz
ul.: 3 Maja 2, 38-540 Zagórz
tel.: 13.46.22.062
fax: 13.492.41.21
urzad@zagorz.pl
Regon: 000687570
NIP: 687-14-44-157
Bank: PEKAO S.A. I Oddział Sanok
Nr konta bankowego: 02 1240 2340 1111 0010 4389 6232