Aktualności

Pomoc ZUS dla poszkodowanych nawałnicami

                                                

Zakład Ubezpieczeń Społecznych dostrzega trudną sytuację w jakiej znalazły się osoby poszkodowane w wyniku nawałnic, które przeszły w ostatni weekend nad naszym regionem, dlatego podejmuje wszelkie prawnie dostępne działania w celu udzielenia pomocy takim osobom.

Pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zostali poinformowani o możliwości zgłaszania się do placówek ZUS osób poszkodowanych skutkami nawałnic i są zobowiązani do udzielania informacji odnośnie możliwych do uzyskania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, form pomocy, w tym w ramach Tarczy antykryzysowej.

O pomoc powinni zwracać się płatnicy składek, którzy w wyniku nawałnic ponieśli znaczne straty materialne i dlatego doświadczają problemów z terminowym opłacaniem składek bieżących lub spłatą zadłużenia. Mają możliwość złożenia w ZUS wniosku o odroczenie terminu płatności składek bieżących, o rozłożenie spłaty należności z tytułu składek na raty. Jeżeli ulga dotyczy należności za okres od stycznia 2020 r., nie będzie naliczana opłata prolongacyjna.

W placówkach ZUS działają doradcy do spraw ulg i umorzeń. Udzielają zainteresowanym informacji o pomocy o jaką mogą się ubiegać, oraz pomocy w skompletowaniu i wypełnieniu dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia przez ZUS wniosku o  ulgę lub umorzenie.

Z doradcą można porozmawiać telefonicznie lub umówić się na spotkanie. Wykaz numerów telefonów do doradców dostępny jest na www.zus.pl.

Osoby zainteresowane uzyskaniem informacji na temat wsparcia dla poszkodowanych, zapraszamy na dyżur telefoniczny w dniach 1-3 lipca 2020 r. w godz. od 10.00 do 13.00. Eksperci z Oddziału ZUS w Jaśle będą udzielać informacji pod numerami telefonów 13 44 379 72, 13 44 629 17.

IMGW wydał ostrzeżenie II stopnia

❗️IMGW wydał ostrzeżenie II stopnia❗️

Od godz. 12:00 dnia 26.06.2020 do godz. 23:00 dnia 26.06.2020 na terenie Powiatu Sanockiego prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 30 mm do 50 mm, lokalnie do 60 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami grad.

100 urodziny mieszkanki Tarnawy Górnej

Pani Marianna Ścieranka - mieszkanka Tarnawy Górnej wspólnie z rodziną i przedstawicielami władz Gminy Zagórz świętowała swoje setne urodziny przypadające w dniu 21 kwietnia br. Z uwagi na obowiązujące obostrzenia epidemiologiczne uroczystość z udziałem: Ernesta Nowaka - Burmistrza Zagórza, Czesława Łuca - Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zagórzu oraz Agnieszki Bar - Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Zagórzu odbyła się z blisko dwumiesięcznym opóźnieniem.

Pani Marianna Ścieranka (z domu Baran) urodziła się 21.04.1920 r. w Tarnawie Dolnej. W 1940 roku zawarła związek małżeński z Michałem Ścieranka. Ma 5 dzieci, 12 wnuków, 22 prawnuków. W małżeństwie przeżyła 33 lata. Jest osobą pogodną, cieszącą się dobrym stanem zdrowia - podkreślają najbliżsi Jubilatki

Gratulując Pani Mariannie wspaniałego jubileuszu, życzymy dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności i 200 lat życia!

Czytaj więcej: 100 urodziny mieszkanki Tarnawy Górnej

Powszechny spis rolny 2020

OGŁOSZENIE o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 (PSR 2020)

Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz - Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych  w powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 31 lipca 2019 roku o powszechnym spisie rolnym w 2020 roku (Dz. U. poz. 1728) podaje do publicznej wiadomości informację o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do spisu rolnego na terenie Miasta i Gminy Zagórz. Powszechny spis rolny odbędzie się w dniach od 1 września 2020r. do 30 listopada 2020r. Termin składania ofert trwa od 15 czerwca br. do 8 lipca br.

Załącznik do pobrania - pobierz