> Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

Szanowni Państwo,

Gmina Zagórz we współpracy z Partnerami: Powiat Bieszczadzki, Miasto Medzilaborce, Miasto Giraltovce planuje złożyć projekt o charakterze transgranicznym pn. „Wrota Karpat otwarte – czas na KOLEJną kartę”. Projekt jest planowany do złożenia w naborze wniosków o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027: priorytet 3. Twórcze i atrakcyjne turystycznie Pogranicze, cel szczegółowy 1. Wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych.

Wobec powyższego zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach społecznych. W tym celu prosimy o zapoznanie się z załącznikiem Prezentacja projektu.

Za pomocą załącznika Formularz uwag_Zakres konsultacji mogą Państwo zgłaszać swoje uwagi, pytania, sugestie w formie pisemnej na temat planowanego przedsięwzięcia za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Urząd Miasta i Gminy w Zagórzu, ul. 3 Maja 2, 38-540 Zagórz lub dostarczyć osobiście do kancelarii ogólnej (parter budynku) lub przesłać za pomocą poczty elektronicznej e-mail na adres: urzad@zagorz.pl. Internetowa prezentacja projektu oraz konsultacje on-line prowadzone będą w terminie: od 13.09.2023 r. do 27.09.2023 r. włącznie.

Jednocześnie informujemy, że zgłoszenie uwag, pytań, sugestii do prezentowanego projektu może odbyć się również podczas spotkania w punkcie konsultacyjnym w Urzędzie Miasta i Gminy w Zagórzu, ul. 3 Maja 2, 38-540 Zagórz, pokój nr 35, II piętro. Zgłoszone uwagi, pytania, sugestie zostaną zaprotokołowane. Punkt konsultacyjny działał będzie od 13.09.2023 r. do 27.09.2023 r. włącznie w godzinach pracy urzędu.

W punkcie konsultacyjnym oraz w kancelarii ogólnej (parter budynku) urzędu dostępne będą również do pobrania Formularze uwag dla wszystkich zainteresowanych.

Osoby zainteresowane spotkaniem w punkcie konsultacyjnym są proszone o zgłoszenie chęci uczestnictwa za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: urzad@zagorz.pl lub telefonicznie: 13 46 22 062 wew. 52 lub 60.

Osoby do kontaktu w sprawie partycypacji społecznej: Anna Milczanowska-Kiełtyka, Rafał Baryła.

Informujemy, że uwagi można zgłaszać do całości lub części projektu zarówno do Partnera Wiodącego jak i do Partnerów w projekcie.

Celem partycypacji społecznej jest poznanie opinii, sugestii, zebranie uwag i propozycji zmian w zakresie planowanego projektu. Propozycje do wspólnego projektu są wersją poglądową a nie ostateczną wersją planowanego projektu i podlegają modyfikacjom na podstawie Formularzy uwag przedstawionych przez interesariuszy. Podsumowanie partycypacji społecznej zostanie opublikowane na stronach internetowych Partnerów: www.bieszczadzki.pl, www.zagorz.pl, www.medzilaborce-urad.sk, www.giraltovce.sk.

W przypadku specjalnych potrzeb związanych m.in. z niepełnosprawnością prosimy o taką informację mailowo lub telefonicznie pod wskazane wyżej dane.

Do pobrania:

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

×