> Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz ogłasza nabór deklaracji uczestnictwa w ramach programu priorytetowego – Ciepłe Mieszkanie - II nabór

Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz ogłasza nabór deklaracji uczestnictwa w ramach programu priorytetowego – Ciepłe Mieszkanie - II nabór

Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz zaprasza do udziału w projekcie pn. „Ciepłe Mieszkanie”, którego celem jest wymiana tzw. kopciuchów i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych i wspólnotach mieszkaniowych. W związku z tym, przygotowaliśmy dla Państwa wstępną deklarację uczestnictwa w programie. Zbadanie potrzeb mieszkańców będzie stanowiło bazę dla Gminy do właściwego oszacowania poziomu wsparcia i wypełnienia formularza wnioskującego o środki na realizację programu do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.
Po wstępnym rozeznaniu potrzeb mieszkańców, Gmina zdecyduje o złożeniu wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, a w przypadku uzyskania dotacji, przygotuje nabór wniosków dla beneficjentów końcowych, o czym mieszkańcy zostaną poinformowani. Ewentualna realizacja inwestycji będzie możliwa dopiero po zawarciu umowy o dofinansowanie z Gminą Zagórz.

Wypełnioną deklarację należy złożyć do 26 stycznia 2024 r. do godziny 15:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Zagórz, ul. 3 Maja 2, w godzinach pracy Urzędu.

Z programu może skorzystać: właściciel lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym lub najemca lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy, jeżeli nie wszystkie lokale mieszkalne w tym budynku stanowią własność gminy oraz wspólnota mieszkaniowa obejmująca od 3 do 7 lokali mieszkalnych.

Zakres dla osób fizycznych

Zakres dla wspólnot

demontaż nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe (tzw. kopciuchów) oraz zakup i montaż źródła ciepła albo podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku, warunkowo:

 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • stolarka okienna i drzwiową,
 • dokumentacja projektową,
 • demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe w budynku oraz zakup i montaż wspólnego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu,
 • zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu,
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi, drzwi/bram garażowych,
 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 • dokumentacja: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

POZIOMY DOFINANSOWANIA - Osoby fizyczne

POZIOM DOFINANSOWANIA

WARUNKI

MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ DOTACJI

PODSTAWOWY

       Roczny dochód wnioskodawcy – nie więcej niż 135 000 zł

do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 16 500 zł na jeden lokal mieszkalny

PODWYŻSZONY

 • Miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym:
  – w gospodarstwie wieloosobowym – nie więcej niż 1 894 zł
  – w gospodarstwie jednoosobowym – nie więcej niż 2 651 zł
 • W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – przychód roczny nie przekroczył czterdziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę

do 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 27 500 zł na jeden lokal mieszkalny 

NAJWYŻSZY

 • Miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym:
  – w gospodarstwie wieloosobowym –  nie więcej niż 1090 zł
  – w gospodarstwie jednoosobowym – nie więcej niż 1 526 zł
  lub ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego
 • W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – przychód roczny nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę

do 90% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 41 000 zł na jeden lokal mieszkalny 

DOFINANSOWANIE DLA WSPÓLNOT (od 3 do 7 lokali mieszkalnych)

Przedsięwzięciem dla beneficjenta końcowego jest: Rodzaje przedsięwzięć dla beneficjentów końcowych

Wymieniane wspólnego nieefektywnego źródła ciepła na wspólne efektywne źródło ciepła obejmujące 100% powierzchni ogrzewanej budynku mieszkalnego

Wymieniane indywidualnych nieefektywnych źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych na wspólne efektywne źródło ciepła

1) Przedsięwzięcie obejmujące demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe służących na potrzeby 100% powierzchni ogrzewanej w budynku oraz zakup i montaż wspólnego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu.

Gdy wniosek beneficjenta końcowego obejmuje dofinansowanie przedsięwzięcia określonego w zdaniu pierwszym dopuszcza się wykonanie (więcej niż jednego elementu z zakresu):

- demontażu oraz zakupu i montażu nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu (w tym kolektorów słonecznych i pompy ciepła do samej cwu ),

- zakupu i montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,

- zakupu i montażu ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi, drzwi/bram garażowych oddzielających przestrzeń ogrzewaną od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego, (zawiera również demontaż),

- dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

350 000 zł (60%)

350 000 zł (60%)

2) Przedsięwzięcie określone w pkt. 1 oraz zakup i montaż oraz odbiór i uruchomienie mikroinstalacji fotowoltaicznej, przy czym instalacja fotowoltaiczna dofinansowana w ramach programu może służyć wyłącznie na potrzeby części wspólnych budynku mieszkalnego.

360 000 zł (60%)

375 000 (60%) – przy zamontowaniu pompy ciepła

360 000 zł (60%)

375 000 (60%) – przy zamontowaniu pompy ciepła

3) Przedsięwzięcie nieobejmujące wymiany źródeł ciepła na paliwo stałe na nowe źródła ciepła, a obejmujące:

- zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,

- zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi drzwi/bram garażowych oddzielających przestrzeń ogrzewaną od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż),

- dokumentację dotyczącą powyższego zakresu: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy,

- zakup i montaż oraz odbiór i uruchomienie mikroinstalacji fotowoltaicznej, przy czym instalacja fotowoltaiczna dofinansowana w ramach programu może służyć wyłącznie na potrzeby części wspólnych budynku mieszkalnego.

150 000 zł (60%)

Deklaracja oraz szczegółowy program priorytetowy i wykaz kosztów kwalifikowanych do pobrania w załącznikach.

Więcej informacji o Programie można znaleźć na stronie:

https://czystepowietrze.gov.pl/inne-programy/cieple-mieszkanie oraz na stronie WFOŚiGW w Rzeszowie: www.bip.wfosigw.rzeszow.pl

Szczegóły pod numerem telefonu: 13 46 22 062 wew. 52

Zgłoszenie chęci przystąpienia do Programu należy dokonać wypełniając deklarację zamieszczoną poniżej.

Uwaga! Wypełnienie deklaracji nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania do programu „Ciepłe mieszkanie”.

Pliki do pobrania:

 

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

×