> INFORMACJA DOTYCZĄCA GWARANCJI OZE

INFORMACJA DOTYCZĄCA GWARANCJI OZE

Szanowni Państwo,
W związku zamontowaniem na Państwa budynkach mikroinstalacji, w załączeniu przesyłamy informacje jakie wady urządzeń wychodzą poza zakres odpowiedzialności gwarancyjnej wykonawcy instalacji. Niniejszy dokument zawiera cennik usług niegwarancyjnych oraz wykaz prac dodatkowych, które nie podlegają gwarancji i będą realizowane odpłatnie.
Przypominany że zgodnie z art. 62 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 prawo budowlane (DZ.U.2021 poz. 2351, z 2022 r. poz. 88). obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej:
1. Co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:
a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);

2. Co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów. W badaniu instalacji elektrycznej wykonywane jest sprawdzenie poprawności funkcjonowania zabezpieczeń prądowych w każdym gniazdku, stan izolacji elektrycznej przewodów i uziemień instalacji elektrycznej. 

Wyżej wymienione protokoły będą gwarantem do wypłaty odszkodowania w przypadku uszkodzenia instalacji.

Dokumenty do pobrania:

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

×