> CIEPŁE MIESZKANIE - nabór wstępnych deklaracji uczestnictwa w programie

CIEPŁE MIESZKANIE - nabór wstępnych deklaracji uczestnictwa w programie

Gmina Zagórz ogłasza nabór wstępnych deklaracji uczestnictwa w Programie Priorytetowym „Ciepłe Mieszkanie” na lata 2023-2025.

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródła ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Dla kogo?

Beneficjentem końcowym Programu są osoby fizyczne – posiadające tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym na terenie Gminy Zagórz oraz spełniające kryteria dochodowe określone w Programie.

Wysokość dotacji:

Intensywność dofinansowania dla beneficjentów końcowych uzależniona jest od dochodów beneficjenta lub osób w jego gospodarstwie domowym i ustalona została na poziomie:

– podstawowym – do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15 000 zł,

– podwyższonym – do 60 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 25 000 zł,

– najwyższym – do 90 % kosztów kwalifikowany, nie więcej niż 37 500 zł

Zakres kwalifikujących się zadań w ramach programu „Ciepłe mieszkanie”?

Demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego oraz:

  • zakup i montaż nowego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (dalej cwu) lokalu mieszkalnego albo
  • podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku.

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu):

  • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu w lokalu mieszkalnym, instalacji gazowej od przyłącza gazowego/zbiornika na gaz do kotła;
  • zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż);
  • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym;
  • dokumentacja projektowa dotycząca powyższego zakresu.

Otrzymanie dofinansowania na zakup i montaż indywidualnego źródła ciepła w lokalu mieszkalnym nie jest możliwe w przypadku, gdy dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego, w którym znajduje się lokal, którego dotyczy wniosek, istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej i dostarczania ciepła z sieci ciepłowniczej lub jest on podłączony do sieci ciepłowniczej.

Deklaracja wstępna nie jest zobowiązaniem do udziału w programie a jej złożenie nie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o przyznanie dofinansowania.

Do pobraniaWSTĘPNA DEKLARACJA Ciepłe mieszkanie

Wypełnione deklaracje należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Zagórzu do dnia 25.11.2022r. w pokoju nr 35.

Szczegóły pod numerem telefonu: 13 46-22-062 wew. 52 lub osobiście w pokoju nr. 35

Więcej informacji znajduje się na stronie:

https://czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie/

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

×