> OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY ZAGÓRZ W SPRAWIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU GMINY ZAGÓRZ na lata 2023-2032

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY ZAGÓRZ W SPRAWIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU GMINY ZAGÓRZ na lata 2023-2032

Na podstawie art. 30 ust 1 i art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057) oraz zgodnie z Uchwałą nr XLVI/338/2022 Rady Miejskiej w Zagórzu z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie przystąpienia do opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Zagórz na lata 2023-2032” oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii, w tym trybu konsultacji,

Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych dot. projektu Strategii Rozwoju Gminy Zagórz na lata 2023-2032.

Konsultacje społeczne dokumentu prowadzone będą w terminie: od 06.03.2023 roku do
11.04.2023 roku.

Uwagi można składać:

 • w formie pisemnej poprzez:
  • formularz uwag (pisemny) - dostępny do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Zagórzu, w serwisie informacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Zagórzu www.zagorz.pl oraz w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta i Gminy w Zagórzu,

który należy przesłać na adres mailowy: urzad@zagorz.pl lub pocztą na adres: Urząd Miasta
i Gminy w Zagórzu, ul. 3 Maja 2, 38-540 Zagórz, lub dostarczyć do Urzędu Miasta i Gminy
w Zagórzu  ul. 3 Maja 2, 38-540 Zagórz (kancelaria ogólna parter budynku);

  • formularz uwag on-line - udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta
   i Gminy w Zagórzu oraz w serwisie informacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Zagórzu www.zagorz.pl
  • ustnie oraz pisemne podczas spotkania/dyżuru konsultacyjnego, który odbędzie się:

17.03.2023 r. w godzinach 9:00-12:00, pokój nr 35, w Urzędzie Miasta i Gminy w Zagórzu w formie zbierania uwag (ustnych lub pisemnych) do protokołu w trakcie dyżuru konsultacyjnego);

  • 22.03.2023 r. w godzinach 10:00-11:30 w Urzędzie Miasta i Gminy w Zagórzu w formie otwartego spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniu konsultacyjnym są proszone o zgłoszenie chęci uczestnictwa za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: urzad@zagorz.pl w terminie do 20.03.2023 r. Osoby, które zgłoszą się na spotkanie otrzymają zwrotnie szczegółowe informacje dotyczące spotkania konsultacyjnego.

Konsultacje są prowadzone z mieszkańcami Gminy Zagórz, z lokalnymi partnerami społecznymi
i gospodarczymi, z sąsiednimi gminami, oraz z właściwym Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej.

Celem konsultacji jest poznanie opinii, zebranie uwag i propozycji zmian w zakresie projektu strategii.

Projekt Strategii, formularz składania uwag i szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy Zagórz, jako załączniki do niniejszej informacji.

Po zakończeniu konsultacji sporządzone zostanie sprawozdanie z ich przebiegu i wyników, zawierające w szczególności ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag. Sprawozdanie zostanie zamieszczone na stronie internetowej i BIP Urzędu Miasta i Gminy Zagórz.

Dokumenty do pobrania:

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.

×