Punkt Informacyjno-Konsultacyjny

PEŁNOMOCNIK BURMISTRZA DS. PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Nina Bober
tel. (13) 46-22-062

tel. kom 792-739-240

Dni przyjęć:

Poniedziałek godz. 15-18

Czwartek godz 15-18

Miting AA

Wtorek godz. 16
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagórzu informuje, że mieszkańcy Gminy Zagórz, w szczególności osoby korzystające z pomocy społecznej tut. Ośrodka mogą skorzystać z bezpłatnych konsultacji z psychologiem.
Świadczymy pomoc w rozwiązywaniu problemów osobistych i rodzinnych oraz poradnictwo w sytuacjach kryzysowych.

Kontakt
Nasz psycholog przyjmuje w budynku MGOPS w Zagórzu,
pokój nr 10 (I piętro, przy sali konferencyjnej)
tel. 134623373
e-mail: mgops@zagorz.pl

W okresie wakacyjnym, dyżury psychologa odbywają się w każdy:
poniedziałek w godz. 13:00 - 16:30
wtorek 7:30 - 9:00 oraz 13:00 - 16:00

Poradnictwo psychologiczne w MGOPS w Zagórzu prowadzi Pani Magdalena Borczyk.