Wyniki VII Gminnego Konkursu Ekologicznego pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz.

  • Drukuj

26 kwietnia 2018r. w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka odbyła się kolejna, siódma już edycja Gminnego Konkursu Ekologicznego pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz. Konkurs, przygotowany przez nauczyciela przyrody Ewę Krawczyk. Jest on doskonałą okazją do promocji zachowań proekologicznych w zakresie przeciwdziałania powstawania zjawiska smogu, upowszechniania wiedzy o otaczającym nas środowisku przyrodniczym i ekologii wśród młodzieży szkolnej, a także do inicjowania twórczości własnej. Konkurs składał się z dwóch kategorii: praca plastyczna i test wiedzy.
Na konkurs plastyczny o tematyce ekologicznej „Smogowi mówię NIE” wpłynęło 18 prac.
Nagrody przyznano w dwóch kategoriach: kl. I-III oraz kl. IV-VI.

Wśród laureatów znaleźli się:
Kategoria kl. I-III:
I miejsce – Amelia Krajzewicz SP Łukowe
II miejsce - Zuzanna Morawa SP Łukowe
III miejsce – Julia Latusek SP Zahutyń ex aequo Weronika Mazur SP Zagórz
Kategoria kl. IV-VI:
I miejsce – Anna Strzyż SP Łukowe
II miejsce – Dominika Puzio SP Łukowe
III miejsce – Wiktoria Kosturska SP Tarnawa
IV miejsce – Mołczan Radosław SP Poraż
W teście wiedzy wzięło udział 10 uczniów z kl. IV-VI ze szkół naszej gminy. Uczestnicy rozwiązywali test składający się z pytań zamkniętych i otwartych o różnym stopniu trudności, który przygotowała pani Krystyna Witowicz – nauczycielka biologii w Gimnazjum w Zagórzu.
Laureatami indywidualnymi zostali:
I miejsce - Patryk Morawa SP Czaszyn ex aequo Martyna Ścieranka SP Tarnawa oraz
Szymon Adamski SP Zagórz
II miejsce – Natalia Oleksów SP Czaszyn
III miejsce –Miłosz Krawczyk SP Poraż
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Nagrody wraz z dyplomami wręczyła Dyrektor Szkoły Podstawowej w Porażu pani Dorota Grzyb. Fundatorem nagród w tegorocznej edycji Gminnego Konkursu Ekologicznego był Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz pan Ernest Nowak , za co serdeczne podziękowania składa organizator konkursu Szkoła Podstawowa im. Janusz Korczaka w Porażu. Dziękujemy również nauczycielom za przygotowanie uczniów do konkursu, a uczniom gratulujemy.