Aktualności

Droga do Kalnicy wyremontowana

KALNICA (GMINA ZAGÓRZ): Dzięki środkom pozabudżetowym pozyskanym przez zagórskie władze samorządowe mieszkańcy wsi Kalnica wzbogacili się o kilkusetmetrowy odcinek asfaltowej nawierzchni, która czyni dojazd do ich posesji bezpiecznym i wygodnym.

 

Czytaj więcej: Droga do Kalnicy wyremontowana

UWAGA Przedsiębiorcy - Konieczna aktualizacja danych przedsiębiorców wpisanych do gminnej ewidencji działalności gospodarczej

Z dniem 1 lipca 2011r. została uruchomiona Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG). CEIDG prowadzi w systemie teleinformatycznym minister właściwy do spraw gospodarki.( www.ceidg.gov.pl)

Szczegółowe zasady funkcjonowania Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej regulują przepisy rozdziału 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej     ( Dz.U.z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 t.j. )

Czytaj więcej: UWAGA Przedsiębiorcy - Konieczna aktualizacja danych przedsiębiorców wpisanych do gminnej...

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły w roku szkolnym 2011/2012

Informujemy, że zgodnie z art. 14a ust. 4 i art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Gmina Zagórz organizuje bezpłatny transport i opiekę dla uczniów niepełnosprawnych do ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

Czytaj więcej: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły w roku szkolnym 2011/2012