Aktualności

Jednogłośne absolutorium dla Burmistrza Zagórza

sabsolutPodczas poniedziałkowej (25.06) sesji Rady Miejskiej cała 15 - tka radnych jednogłośnie udzieliła Burmistrzowi Zagórza - Ernestowi Nowakowi absolutorium za rok 2011.
    Przyczynkiem do absolutoryjnej debaty stało się przedstawienie pozytywnych opinii: Komisji Rewizyjnej dotyczącej wykonania budżetu Gminy Zagórz za rok 2011 oraz  analogicznego dokumentu RIO w sprawie sprawozdania rocznego Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz z wykonania budżetu gminy za 2011 rok.
    Radni biorący udział w sesyjnej debacie docenili przede wszystkim skuteczność Ernesta Nowaka w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Ubiegłoroczny bilans Gminy Zagórz w tej kategorii zamknął się sumą ponad 7 mln zł. Pozytywnie oceniono także blisko 95 – procentowy poziom wykonania dochodów budżetowych, które sięgnęły kwoty ponad 36 mln zł.
    Zagórski włodarz dziękując za bardzo pochlebne recenzje podkreślał, iż obiektywny sukces pierwszego roku jego samorządowej działalności na stanowisku Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz jest konsekwencją dobrej współpracy z radnymi oraz coraz lepszej skuteczności pracy zagórskich urzędników. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Zagórza za rok 2011 podjęta została jednogłośnie 15 głosami.     
    Niestety była to ostatnia sesja, w której wziął udział Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zagórzu  Stanisław Cysarz. Bezposrednio po sesji powszechnie znany i szanowany samorządowiec

Czytaj więcej: Jednogłośne absolutorium dla Burmistrza Zagórza

Zagórskie Mini Euro – impreza na szóstkę! (video)

Mini Euro 285ZAGÓRZ/CZASZYN: To było prawdziwe święto Gminy Zagórz! – tak tytułowe wydarzenie ocenił Ernest Nowak - Burmistrz Zagórza wręczając nagrody zwycięzcom piłkarskiego turnieju inspirowanego Euro 2012, w którym tak naprawdę nie było przegranych…
Jakże często słyszy się narzekania, że współczesnej młodzieży i dzieci nie sposób odciągnąć od komputerów i internetu. Okazuje się jednak, że można tylko trzeba mieć dobry pomysł. Na takowy kilka miesięcy temu „wpadli” wspólnie: Edward Mąka – Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu (MGOKiS) w Zagórzu oraz Paweł Stefanowski – nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej w Czaszynie. Pozornie banalna idea aby wykorzystać

Czytaj więcej: Zagórskie Mini Euro – impreza na szóstkę! (video)

Lip Dub na sześćsetne urodziny Zagórza już gotowy! (video)

lip2W bieżącym roku mija 600 lat od powstania pierwszej, pisemnej znanej współcześnie  wzmianki o nadoslawskim grodzie. Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zagórzu we współpracy z zagórską Biblioteką oraz Młodzieżową Radą Gminy Zagórz uczcili doniosły jubileusz tytułowym przedsięwzięciem zrealizowanym dzięki dotacji z programu Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności i Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży – „Równać Szanse”.

Finałową rejestrację zagórskiego Lip Duba poprzedziły kilkumiesięczne przygotowania, w których wzięli udział młodzieżowi liderzy skupieni w większości w Młodzieżowej Radzie Gminy Zagórz (MRGZ). To właśnie ta kilkunastoosobowa grupa bezpośrednich beneficjentów projektu uczestniczyła m.in. w warsztatach z zakresu podstaw PR oraz skutecznej współpracy z mediami. W ich trakcie młodzi samorządowcy uczyli się jak

Czytaj więcej: Lip Dub na sześćsetne urodziny Zagórza już gotowy! (video)