Aktualności

Zagórz - XII Obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu na Podkarpaciu

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu na Podkarpaciu organizowany jest pod patronatem Pana Marszałka Władysława Ortyla. W tym roku obchody w Zagórzu odbywały się po raz czwarty. Uroczystości rozpoczęły się w środę 29 stycznia o godz. 10.00 pod zbiorową mogiłą w Zasławiu,  w miejscu masowej egzekucji Żydów w obozie pracy i zagłady gdzie uczczono pamięć pomordowanych. Po odmówionej modlitwie wiązanki i znicze złożyli przedstawiciele władz samorządowych, młodzież szkolna oraz mieszkańcy.
W drugiej części uroczystości, która odbyła się w Centrum Edukacji Ekologicznej w Zagórzu wysłuchaliśmy wspomnień p. Zofii Woźny, p. Adama Twersa z Zagórza i p. Romualda Zwonarza z Leska potomków Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata. Głos również zabrał prof. Robert Lipeld, który odniósł się do tragicznych wydarzeń na naszym terenie w czasie II wojny światowej. Na zakończenie młodzież ze szkół podstawowych z Poraża, Czaszyna i Mokrego pod opieką nauczyciela historii pana Marka Drwięgi pokazała prezentację podsumowującą działania dotyczące historii i kultury ludności żydowskiej zamieszkałej niegdyś w ich miejscowościach.

Czytaj więcej: Zagórz - XII Obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu na Podkarpaciu

Ogłoszenie

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz informuje o możliwości składania wniosków dotyczących nagród Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz dla Młodych Talentów za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i  ochrony kultury- nagrody są przyznawane za wybitne indywidualne osiągnięcia o znaczeniu ogólnopolskim lub międzynarodowym.

Wnioski zgodnie z Uchwałą Nr VIII//36/2011 Rady Miejskiej w Zagórzu z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania dorocznych nagród Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz   dla Młodych Talentów za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i  ochrony kultury oraz ich wysokości, należy składać w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta i Gminy Zagórz do końca lutego br.


O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz informuje o możliwości składania wniosków dotyczących okresowych stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.

Wnioski zgodnie z Uchwałą XXXVI/233/2012 Rady Miejskiej w Zagórzu z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie określenia zasad przyznawania okresowych stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej, należy składać w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta i Gminy Zagórz do końca lutego br.

Zarzadzenie