Aktualności

Ogłoszenie

Zapytanie ofertowe w ramach Programu Współpracy Transgranicznej na lata 2014-2020

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do złożenia oferty na kompleksowe przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania dofinansowania ze środków Programu Współpracy Transgranicznej na lata 2014-2020 w ramach celów tematycznych DZIEDZICTWO (HERITAGE) dla projektu pn. „Nature without borders – maintaining a common natural heritage in Dobromyl (Ukraine) and Zagorz (Poland) communes” i BEZPIECZEŃSTWO (SECURITY) dla projektu pn. „Polish – Ukrainian Academy of Fire” – Zagorz and Khyriv together for security without borders”.

Termin składania ofert upływa 25 maja (czwartek) 2017 r. o godz. 11.00.

Zapytanie ofertowe

oferta - załącznik nr 1

wzór umowy - załącznik nr 2

zmiana treści zapytania z dnia 17.05.2017

unieważnienie postępowania

Spotkanie z mieszkańcami w sprawie gospodarki komunalnej w Gminie Zagórz

Plany związane z budową kompostowni w miejscowości Średnie Wielkie będą jednym z tematów spotkania, które odbędzie się 20 czerwca 2017 roku w Czaszynie. Mieszkańcy, poznają szczegóły dotyczące projektu, a także uzyskają odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Celem organizatorów spotkania, które odbędzie się w Szkole Podstawowej w Czaszynie o godzinie 18.00, będzie zainicjowanie dyskusji na temat planowanych rozwiązań inwestycyjnych, udzielenie wyjaśnień, a także zaprezentowanie szczegółów dotyczących najnowszych technologii wykorzystywanych w procesie przetwarzania odpadów. Jakość życia mieszkańców Gminy Zagórz to kluczowy kierunek działań, które od lat podejmujemy. Mamy przy tym na uwadze otwartość na dialog i potrzebę dyskusji o ważnych tematach społecznych. Właśnie z tych powodów chcemy rozmawiać o każdym potencjalnym rozwiązaniu w zakresie ochrony środowiska, w tym także o ekonomicznych i prawnych konsekwencjach dotyczących likwidacji składowiska odpadów. – mówi Ernest Nowak, Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz.

Nowoczesna gospodarka odpadami wymaga realizacji inwestycji, które będą bazowały na rozwiązaniach ekologicznych. Właśnie dlatego jednym z tematów planowanej dyskusji z mieszkańcami, będzie temat kompostowni. Obecnie Gmina Zagórz posiada prawomocne decyzje administracyjne o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, czy o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla jednej z występujących na rynku technologii. W dalszym ciągu prowadzone są analizy, w zakresie ostatecznego wyboru technologii dla realizacji planowanej inwestycji.

Mając na uwadze potrzebę dialogu z mieszkańcami, w kwestii m.in. dyskusji o planowanych inwestycjach, czy innych potencjalnych rozwiązaniach w zakresie ochrony środowiska, organizowane jest spotkanie, na które zapraszają zainteresowanych władze Gminy.

Wypłata dopłat bezpośrednich za 2016 r.

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA
PODKARPACKI ODDZIAŁ REGIONALNY

 Wypłata dopłat bezpośrednich za 2016 r. nie jest zagrożona, a tempo przekazywania tych płatności jest szybsze niż w ubiegłym roku.

 W związku z wieloma nieprawdziwymi informacji dotyczącymi realizacji dopłat bezpośrednich za 2016 r., które pojawiły się ostatnio w mediach, wyjaśniamy, że płatności te są realizowane bez zakłóceń i zostaną zakończone w ustawowym terminie, czyli do końca czerwca 2017 r.

 

Do 12 maja decyzje  o przyznaniu płatności bezpośrednich za 2016 r. ARiMR wydała dla 1,316 mln rolników, czyli otrzymało je 97,43% tych, którzy wiosną ubiegłego roku złożyli wnioski. Agencja przekazała na ich konta bankowe 13,535 mld zł. Pozostałe płatności są realizowane sukcesywnie i zgodnie z obowiązującym prawem zostaną wypłacone do końca czerwca br. W najbliższych dniach ARiMR wypłaci kolejne 152,6 mln zł. Nie ma też zagrożenia realizacji w ustawowym terminie wypłat płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych oraz ekologicznych za 2016 r.

Czytaj więcej: Wypłata dopłat bezpośrednich za 2016 r.

Życzenia z okazji Święta Straży Granicznej

                                  

Z okazji Święta Straży Granicznej wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom Straży Granicznej życzymy wielu sukcesów zarówno w życiu osobistym jak i zawodowym. Niech każdy dzień służby przynosi Wam radość i satysfakcję z wykonywanego zawodu.