Aktualności

Nabór do II edycji projektu „Innowacyjne Techniki Projektowania i Wytwarzania w Branży Lotniczej - SOLIDWORKS/CNC”

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. prowadzi rekrutację do projektu „Innowacyjne Techniki Projektowania i Wytwarzania w Branży Lotniczej - SOLIDWORKS/CNC” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji
i kompetencji w regionie, Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych
w formach pozaszkolnych.                                                                      

Termin przyjmowania zgłoszeń: do 15.11.2018 r.

Czytaj więcej: Nabór do II edycji projektu „Innowacyjne Techniki Projektowania i Wytwarzania w Branży Lotniczej...

Wizyta profesroa Marcina Drąga

W ubiegły piątek odwiedził nas Profesor Marcin Drąg – naukowiec, wykładowca na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej. Wykłada chemię biologiczną oraz chemię fizjologiczną.
Tajniki swojej wiedzy zgłębiał także na uczelniach Włoch, Austrii, Francji oraz USA. W 2011 r. zdobył tytuł doktora habilitowanego – specjalizacja naukowa  to chemia biologiczna czyli mariaż chemii oraz biologii.
Szczególnym zainteresowaniem Profesora cieszą się enzymy zwane proteazami, które uczestniczą w procesach rozwoju chorób cywilizacyjnych, ale pełnią także pożyteczne funkcje, jak choćby rozkład przez nas spożywanego białka.
Profesor spotkał się młodzieżą w Gimnazjum w Zagórzu oraz w Gimnazjum w Tarnawie Dolnej.