Aktualności

Konkurs pn. „Zabytki pogranicza polsko-słowackiego”

Zachęcamy do udziału w konkursie „Zabytki pogranicza polsko-słowackiego”. Konkurs jest częścią realizacji mikroprojektu pn. „Cyfrowe oko”- Innowacyjne spojrzenie na kulturę pogranicza dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Celem konkursu jest:

  • rozpowszechnianie wiedzy historycznej Polski i Słowacji z uwzględnieniem wspólnych historycznych punktów odniesienia;
  • wykorzystanie dziedzictwa kulturowego za pomocą abstrakcyjnej formy;
  • zwrócenie uwagi na dawne i zapomniane otoczenie;
  • rozbudzanie zainteresowań historią obu Państw;
  • kształtowanie postaw patriotycznych wśród młodzieży i poczucia przywiązania do swego kraju.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z gminy Zagórz oraz do uczniów szkół podstawowych miasta Medzilaborce na Słowacji.

  • Udział w konkursie należy zgłosić do dnia 10.09.2021 r. przekazując kartę zgłoszenia stanowiącą załącznik do Regulaminu Konkursu wraz z pracą konkursową do Urzędu Miasta i Gminy w Zagórzu, (pok. nr 35, ul. 3 Maja 2, 38-540 Zagórz),

Prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem oraz załącznikiem.

PL - Regulamin Konkursu pn. ZABYTKI POGRANICZA POLSKO-SŁOWACKIEGO

PL - Załącznik do Konkursu pn. ZABYTKI POGRANICZA POLSKO-SŁOWACKIEGO

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Informacja o pracy rachmistrzów spisowych

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 - Informacja o pracy rachmistrzów spisowych

Urząd Miasta i Gminy w Zagórzu informuję, że od 17 maja br. swoją pracę przez telefon rozpoczęli rachmistrzowie spisowi. Będą dzwonić wyłącznie z numeru 22 828 88 88.

Jeśli podejrzewasz, że ktoś podszywa się pod rachmistrza, pamiętaj, że możesz sprawdzić tożsamość rachmistrza na infolinii spisowej pod numerem 22 279 99 99, poprzez aplikację dostępną na stronie https://rachmistrz.stat.gov.pl/ lub w Urzędzie Miasta i Gminy Zagórz pod numerem 13 46 22 062. Jeśli zweryfikowałeś rachmistrza i jesteś pewien, że dzwoni do Ciebie w celu przeprowadzenia spisu, pamiętaj, że zgodnie z ustawą nie możesz odmówić podania mu danych.Rachmistrz nie zapyta Cię o zarobki, oszczędności, cenne przedmioty w domu, numer konta, PIN do karty czy dane logowania do bankowości internetowej. Takich pytań w formularzu spisowym nie ma! Jeśli je usłyszysz - to może wskazywać na próbę wyłudzenia danych. Sprawę należy niezwłocznie zgłosić na policję.

Apelujemy o ostrożność. Pomóżmy również osobom starszym bezpiecznie zrealizować obowiązek spisowy.

Oprócz NSP 2021, statystyka publiczna prowadzi również inne badania ankietowe, zatem ankieterzy mogą również dzwonić do respondentów z różnymi pytaniami.