Aktualności

Trwa budowa kanalizacji w Olchowej, Czaszyn następny!

Dbałość o ochronę środowiska naturalnego mierzona m.in. kolejnymi odcinkami gminnej sieci kanalizacyjnej to jeden z najważniejszych priorytetów rozwojowych Gminy Zagórz.  Dzięki funduszom zewnętrznym pozyskanym przez Gminę Zagórz z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Programu Współpracy Transgranicznej PL-BY-UA na lata 2014 – 2020 gminna sieć kanalizacyjna powiększy się o kolejne 32 kilometry!

Na etapie realizacji jest obecnie pierwszy - pięciokilometrowy odcinek, który wraz z trzema przepompowniami ścieków już w sierpniu 2018 roku obejmie zabudowę mieszkaniową w miejscowości Olchowa oraz 3 budynki w miejscowości Tarnawa Górna. To efekt projektu pn. „Budowa systemu gospodarki wodno-ściekowej w zlewni rzeki Osławy”, na realizację którego Gmina Zagórz otrzymała w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dofinansowanie w wysokości 1 306 979,55 zł. Uwzględniwszy możliwość odliczenia kosztów inwestycji wynikających z tytułu podatku VAT zdanie opiewające na łączną kwotę 2 740 929,00 zł. będzie stanowić obciążenie dla budżetu gminnego w wysokości

niewiele ponad 920 000 zł.

W czwartek 21 grudnia 2017 r.,  w siedzibie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego podpisano pierwsze trzy umowy o dofinansowanie projektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA 2014-2020. W gronie beneficjentów oprócz Gminy Solina i Domu Macierzystego Zgromadzenia św. Michała Archanioła w Miejscu Piastowym znalazła się również Gmina Zagórz. Partnerski projekt zagórskiego samorządu i ukraińskiego Dobromila opiewający na łączną kwotę 10 608 817,50 zł uzyskał dofinansowanie w wysokości 90 % kosztów kwalifikowanych tj. 9 547 935,73 zł.
Dzięki tym środkom możliwa będzie realizacja działań projektowych takich, jak: budowa ok. 27 – kilometrowego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Czaszynie i Tarnawie Dolnej, modernizacja oczyszczalni ścieków w Dobromilu, oraz szeroko pojęta promocja projektu ze szczególnym uwzględnieniem edukacji w zakresie ekologii. Pierwsze prace przy kanalizacji w Czaszynie planowane są na połowę 2018 r.
 

eWniosekPlus

PREZENTUJEMY ZWYCIĘSKIE PRACE W KONKURSIE NA LEGENDĘ „O Zagórskiej Krainie”!

Poniżej publikujemy zwycięskie prace w konkursie na legendę "O Zagórskiej Krainie".

Przypomnijmy, że jury w składzie: Joanna Kułakowska - Lis, Aniceta Brągiel oraz Jerzy Zuba po przeczytaniu 41 prac konkursowych dokonało indywidualnych ocen i punktacji, które przełożyły się na następujące wyniki:

miejsce 1 - Miłosz Krzywda (23 pkt),

miejsce 2 - Piotr Solarz (22 pkt),

miejsce 3 - Ewa Zborowska (21 pkt).

Wszystkim uczestnikom naszego konkursu jeszcze raz serdecznie gratulujemy i dziękujemy za udział!

ŻYCZENIA NOWOROCZNE

Życzymy Państwu by nadchodzący Nowy Rok stał się czasem spełnionych marzeń i nadziei, aby obfitował tylko w dobre dni, przyniósł dużo zdrowia i jak najmniej trosk.

KONKURS NA LEGENDĘ „O Zagórskiej Krainie” ROZSTRZYGNIĘTY!

Jury w składzie: Joanna Kułakowska - Lis, Aniceta Brągiel oraz Jerzy Zuba po przeczytaniu 41 prac konkursowych dokonało indywidualnych ocen i punktacji, które przełożyły się na następujące wyniki:

miejsce 1 - Miłosz Krzywda (23 pkt),

miejsce 2 - Piotr Solarz (22 pkt),

miejsce 3 - Ewa Zborowska (21 pkt).

Zgodnie z regulaminem konkursu laureaci trzech, pierwszych miejsc otrzymają nagrody rzeczowe w postaci kompletów promocyjnych składających się z:
- monet okolicznościowych 
- koszulek z nadrukiem 
- pinsów z herbem 
- kubków 
- przewodników 

Ich prace zostaną zaprezentowane już niebawem na stronie internetowej i profilu FB Gminy Zagórz.

Na kolejnych pozycjach z dorobkiem 17 pkt uplasowali się: Julita Janik, Emilia Pałys oraz Oliwia Szczerkowska. Legendy autorstwa: Mikołaja Izdebskiego, Marka Porady, Emilii Krawczyk uzyskały po 16 pkt. O dwa "oczka" mniej punktowano opowieści: Angeliny Śliwiak, Oliwii Dymek oraz Pawła Zagórskiego. Stawkę wyróżnionych autorów z dorobkiem 13 pkt zamyka Paulina Zając.

Zwycięzcy w sprawie odbioru nagród proszeni są o kontakt mailowy na adres ajankowska@zagorz.pl

Wszystkim uczestnikom naszego konkursu dziękujemy za udział życząc Szczęśliwego Nowego 2018 roku!