Aktualności

DODATKOWY NABÓR DO KLUBU AKTYWNEGO SENIORA LOKOMOTYWA W ZAGÓRZU !!! WAŻNE ZMIANY!!!

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagórzu informuje, że prowadzony jest dodatkowy nabór uczestników do projektu Klub Aktywnego Seniora " LOKOMOTYWA" w Zagórzu. Obecnie do Klubu oraz uczestnictwa w projekcie „Klub Aktywnego Seniora – zwiększenie dostępności usług społecznych dla seniorów w gminie Zagórz” mogą się zgłaszać mieszkańcy nieaktywni zawodowo spełniający kryterium wieku ( kobiety powyżej 60 roku życia oraz mężczyźni powyżej 65 roku życia) z terenu CAŁEJ GMINY ZAGÓRZ. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Uroczystość wręczenia medalu dla mieszkanki Poraża

W dniu 07.09.2021 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Zagórz, odbyła się uroczystość wręczenia srebrnego medalu za zasługi dla obronności kraju Pani Marii Osenkowskiej z Poraża. Medalem odznaczył ją Minister Obrony Narodowej a w jego imieniu w obecności członków najbliższej rodziny oraz władz Gminy, medal wręczył Komendant WKU Sanok ppłk. Dariusz Brzeżawski. Pani Maria wychowała 9-cioro dzieci w tym czterech synów, którzy odbyli służbę wojskową lub aktualnie są związani z mundurem.

Czytaj więcej: Uroczystość wręczenia medalu dla mieszkanki Poraża