Aktualności

Zagórski przewodnik pt. "Szlakiem osobliwości kulturowych i przyrodniczych polsko - słowacko-słowackiego pogranicza" kolejny raz wyróżniony w konkursie na najlepsze publikacje turystyczne!

Przypomnijmy, że w lutym 2018 r. publikacja Gminy Zagórz wydana w ramach projektu pn. "SVIDNÍK – ZAGÓRZ v aplikácii" zajęła III miejsce w XXVI Ogólnopolskim Przeglądzie Książki Krajoznawczej i Turystycznej, natomiast 17.05.2018 r. otrzymała wyróżnienie w Nagrodzie Magellana w kategorii przewodnik kieszonkowy.

Nagrody Magellana przyznano już po raz dziesiąty. Ideą wspomnianego konkursu jest uhonorowanie wydawców wartościowych publikacji, które wyróżniają się starannością o turystyczną jakość, rozbudzają pasję podróżowania oraz wychowują nowe pokolenia globtroterów.

Jury w składzie: Krzysztof Rąpała (podróżnik, organizator wypraw do Azji), Dariusz Fedor (redaktor naczelny magazynu „Kontynenty”), Dawid Zaraziński (niezależny ekspert, znawca nowych mediów i technologii, „Harvard Business Review Polska”), Łukasz Gołębiewski (ekspert rynku książki), Piotr Dobrołęcki (redaktor naczelny „Magazynu Literackiego KSIĄŻKI”) i Ewa Tenderenda-Ożóg (zastępca redaktora naczelnego „Magazynu Literackiego KSIĄŻKI) wyłoniło laureatów tegorocznych nagród.

W konkursie brało udział 76 tytułów z 34 firm wydawniczych i jednostek samorządowych. Komisja konkursowa przyznała 14 nagród głównych i 21 wyróżnień oraz nagrodę specjalną.

Czytaj więcej: Zagórski przewodnik pt. "Szlakiem osobliwości kulturowych i przyrodniczych polsko -...

Informacja KRUS - obejmowanie ubezpieczeniem pomocnika rolnik

KASA  ROLNICZEGO  UBEZPIECZENIA  SPOŁECZNEGO

Szanowni  Państwo,

W związku z wprowadzeniem od dnia 18 maja 2018 r. przepisów ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2018 r. poz. 858) rolnicy mają obowiązek zgłoszenia pomocnika, z którym została zawarta umowa o pomocy przy zbiorach, do ubezpieczeń w KRUS.

Zgłoszenie do ubezpieczeń w KRUS pomocnika oraz opłacenie za niego składek zapewni pomocnikowi:

  • prawo do jednorazowego odszkodowania, w sytuacji gdyby doszło
    do wypadku w gospodarstwie rolnym w związku z wykonywaniem przez niego czynności określonych w umowie o pomocy przy zbiorach,
  • dostęp do ochrony zdrowia w okresie wykonywania umowy o pomocy przy zbiorach.

Kto może być pomocnikiem rolnika?

Pomocnik to pełnoletnia osoba świadcząca odpłatnie pomoc rolnikowi przy zbiorach chmielu, owoców i warzyw, tytoniu, ziół i roślin zielarskich na podstawie umowy
o pomocy przy zbiorach.

Pomocnikiem może być :

  • obywatel Polski,
  • cudzoziemiec uprawniony do wykonywania pracy na terenie Polski czy też zwolniony na podstawie przepisów szczególnych z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę.

Umowa o pomocy przy zbiorach

Umowa o pomocy przy zbiorach powinna być zawarta na piśmie przed rozpoczęciem świadczenia pomocy. Powinna określać miejsce świadczenia pomocy, okres wykonywania pomocy oraz jej zakres.

Pomoc przy zbiorach obejmuje następujące czynności:

1)    zbieranie chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół lub roślin zielarskich,

2)    usuwanie zbędnych części roślin,

3)    klasyfikowanie lub sortowanie zerwanych lub zebranych chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół lub roślin zielarskich, lub wykonywanie innych czynności mających na celu przygotowanie wymienionych zbiorów do transportu, przechowywania lub sprzedaży lub związanych z pielęgnowaniem i poprawą jakości plonów.

Czytaj więcej: Informacja KRUS - obejmowanie ubezpieczeniem pomocnika rolnik