Aktualności

KOMUNIKAT STAROSTWA POWIATOWEGO W SANOKU

Uprzejmie informujemy, że w dniu 27.05.2019r. zostanie wprowadzony „Projekt czasowej organizacji ruchu na drodze gminnej (wewnętrznej) dz. nr ew. 465 Obręb Czerteż wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową 2205R, w ramach budowy obwodnicy miasta Sanoka.

Oficjalne otwarcie inwestycji gminnych w Morochowie i w Kalnicy

W dniu dzisiejszym miało miejsce oficjalne otwarcie dwóch inwestycji - mostu w Morochowie oraz zaplecza socjalno-sportowego w Kalnicy wraz z boiskiem. 

 Nazwa pierwszego zadania to: 

"Budowa kładki pieszo-jezdnej na rzece Osława w miejscowości Morochów wraz z budową drogi gminnej z włączeniem do drogi powiatowej, gmina Zagórz".

Wykonawcą mostu było Konsorcjum Firm: Azi-Bud Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BANIMEX” Sp. z o.o.– Partner Konsorcjum.

Zakres prac objętych zadaniem objął wykonanie:

1) robót drogowych polegających na wybudowaniu drogi klasy D jednojezdniowej  dwukierunkowej o szerokości 3,00 m z poszerzeniami na łukach i mijankach na odcinku od 0+000 do 0+274;

2) robót mostowych polegających na wybudowaniu kładki pieszo-jezdnej o rozpiętości teoretycznej – 79 m (32,00 m + 32,00 + 15,00 m) z jezdnią o szerokości 3,00 m oraz chodnikiem 1,50 m oddzielonym od jezdni barierą.

Koszty inwestycji: 5 919 082 zł

Źródła finansowania:

Wojewoda Podkarpacki             

w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej

 

 

4 143 147 zł

Zarząd Województwa Podkarpackiego

300 000 zł

Gmina Zagórz

1 475 935 zł

Gmina Zagórz czterokrotnie składała wnioski o dofinansowanie inwestycji:

  • Wrzesień 2011 r. - do Programu Współpracy Transgranicznej "PL-BY-UA„. Projekt pn.: "Rozbudowa i poprawa stanu sieci dróg gminnych w gminie Zagórz (Polska) i mieście Schodnica (Ukraina)".
  • Maj 2015 r. - do rezerwy celowej budżetu państwa. Projekt pn.: "Budowa kładki pieszo-jezdnej w Morochowie.
  • Marzec 2018 r. - do rezerwy ogólnej budżetu państwa. Projekt pn.: „Budowa kładki pieszo-jezdnej na rzece Osława w miejscowości Morochów, gmina Zagórz”
  • Kwiecień 2018 r. - do Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. Projekt pn.: „Budowa kładki pieszo-jezdnej na rzece Osława w miejscowości Morochów wraz z budową drogi gminnej z włączeniem do drogi powiatowej, gmina Zagórz”

Natomiast nazwa drugiego zadania to: 

Przebudowa hali sportowej przy budynku oświatowym w Zagórzu oraz budowa zaplecza socjalno-sportowego wraz z budową boiska sportowego w miejscowości Kalnica. 

Projekt składał się z dwóch zadań inwestycyjnych, z których przedmiotem otwarcia jest drugie z wymienionych zadań.

Wykonawcą była firma: Przedsiębiorstwo Budowlane „Mansarda” Bober, K. Przystasz Spółka Jawna” Sanok

Zakres prac objął wykonanie:

1) zaplecza socjalno-sportowego. Jest to budynek wyposażony w pomieszczenia szatni i sanitariaty, salę rozgrzewkowo-sportową oraz zaplecze socjalne. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 108 m2;

2) boiska sportowego o nawierzchni trawiastej z odwodnieniem o wymiarach 42 x 22 m.

Koszty inwestycji: 546 362 zł

Źródła finansowania:

Ministerstwo Sportu i Turystyki             

w ramach Programu rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej – edycja 2017

 

 

412 638 zł

Gmina Zagórz

133 724 zł

Film z otwarcia inwestycji gminnych można obejrzeć na: https://www.facebook.com/471544186319046/posts/1330925623714227/

 

View the embedded image gallery online at:
http://zagorz.pl/index.php?limitstart=66#sigFreeIdd19225b325

 

 

ZAPROSZENIE

Wojewódzki Konkurs Historyczny

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Zagórzu zaprasza uczniów starszych klas szkół podstawowych i gimnazjów do wzięcia udziału w Wojewódzkim Konkursie Historycznym „By czas nie zaćmił i niepamięć - Ziemia sanocka i jej mieszkańcy w czasie walk o niepodległość od Konfederacji Barskiej do zakończenia II wojny światowej” pod patronatem  honorowym Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz Ernesta Nowaka.

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Historycznego

Karta zgłoszeń

NOWE LAPTOPY TRAFIŁY DO SZKÓŁ

We wtorek tj. 7 maja br. w Urzędzie Miasta i Gminy Zagórz nastąpiło uroczyste przekazanie sprzętu komputerowego dla Szkół Podstawowych w: Zahutyniu, Łukowem i w Czaszynie.

Laptopy z rąk Burmistrza Zagórza Ernesta Nowaka oraz Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół Wacława Krawczyka odebrały: Anna Grochowianka – Dyrektor SP Łukowe, Elżbieta Stefanowska - Dyrektor SP Czaszyn oraz Wanda Izdebska - Dyrektor SP Zahutyń.

Komputery w ilości 24 szt. zostały zakupione w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych w Gminie Zagórz”, w ramach którego 267 osób zostało przeszkolonych podczas nieodpłatnych 12-godzinnych szkoleń adresowanych do mieszkańców Gminy Zagórz, którzy ukończyli 25 lat i nie posiadali kompetencji cyfrowych, lub chcieli rozwijać swe umiejętności w tym kierunku.

Sprzęt komputerowy mógł zostać przekazany tylko do tych szkół, które nie uzyskały analogicznego wsparcia w ramach innych programów operacyjnych perspektywy 2014-2020.

Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w ramach konkursu grantowego, zorganizowanego w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Polski Południowo-Wschodniej” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”, otrzymując 100% dofinansowania.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z budżetu Państwa oraz z budżetu Województwa Lubelskiego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Koszt zadania zamknął się łączną kwotą w wysokości: 138 269,07 zł

Koordynatorzy projektu: Anna Jankowska, Piotr Bezyk

View the embedded image gallery online at:
http://zagorz.pl/index.php?limitstart=66#sigFreeIde0582754ad