Aktualności

VI Zagórski Kiermasz Wielkanocny

Już po raz szósty w sobotę 24 marca 2018 roku odbył się Zagórski Kiermasz Wielkanocny organizowany przez Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz oraz Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Zagórzu. Uczestnikami kiermaszu były Koła Gospodyń Wiejskich
 i Miejskich z całej gminy Zagórz oraz prywatni rękodzielnicy. Przygotowane przez Panie wielkanocne stoły uginały się pod ciężarem ozdób i wyrobów gastronomicznych, które kusiły smakoszy. Każdy mógł kupić coś dla siebie oraz spróbować regionalnych, wielkanocnych potraw, które zostały przygotowane do degustacji. Atrakcją był konkurs na najpiękniejszą palmę wielkanocną. Jury miało bardzo trudne zadanie, ale po burzliwych obradach przyznali następujące miejsca:

I miejsce – Koło Gospodyń Miejskich w Zasławiu

II miejsce Koło Gospodyń Wiejskich w Zahutyniu

III miejsce Koło Gospodyń Wiejskich w Mokrem

Całość imprezy uświetnił występ zespołu TRIO KREMENAROS.

Organizatorzy imprezy pragną serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom i gościom Kiermaszu Wielkanocnego, którzy tłumnie przybyli, z czego ogromnie się cieszymy, jednocześnie zapraszając do udziału w następnym roku.

Czytaj więcej: VI Zagórski Kiermasz Wielkanocny

INFORMACJA O LICZBIE URZĘDNIKÓW WYBORCZYCH ORAZ O ZASADACH DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW NA FUNKCJĘ URZĘDNIKA WYBORCZEGO - TERMIN NABORU PRZEDŁUŻONY DO DNIA 16 KWIETNIA 2018 R.

Na podstawie § 2 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r.  w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych (zmienionej uchwałą PKW z dnia 12 marca 2018 r. oraz z dnia 26 marca 2018 r.), informuję co następuje:

Wymagania dotyczące kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego

Art. 191b i 191c ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 4, 130 i 138):

 1. Urzędnik wyborczy musi być pracownikiem urzędu obsługującego: organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych;
 2. Urzędnik wyborczy musi posiadać wykształcenie wyższe;
 3. Urzędnik wyborczy nie może wykonywać swojej funkcji w gminie, na obszarze której 
  ma miejsce zatrudnienia;
 4. Urzędnikiem wyborczym nie może być osoba ujęta w stałym rejestrze wyborców objętym zakresem działania tego urzędnika, przy czym zakaz ten nie dotyczy miast na prawach powiatu;
 5. Urzędnik wyborczy nie może należeć do partii politycznych ani prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z pełnioną funkcją;
 6. Urzędnikiem wyborczym nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 7. Urzędnikiem wyborczym nie może być osoba kandydująca w wyborach w okręgu, w skład którego wchodzi gmina właściwa dla obszaru działania urzędnika wyborczego, komisarz wyborczy, pełnomocnik wyborczy, pełnomocnik finansowy, mąż zaufania lub członek komisji wyborczej.

  Czytaj więcej: INFORMACJA O LICZBIE URZĘDNIKÓW WYBORCZYCH ORAZ O ZASADACH DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW NA...

VI Zagórski Kiermasz Wielkanocny

Przypominamy, że już w tą sobotę w sali sekcji eksploatacji PKP w Zagórzu o godz. 10.00 odbędzie się VI Zagórski Kiermasz Wielkanocny. Serdecznie zapraszamy.

Eliminacje gminne do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”

W dniu 20.03.2018 r. w Domu Strażaka w Porażu odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Otwarcia zmagań dokonał Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz Ernest Nowak, a nad prawidłowością przebiegu eliminacji czuwał zespół sędziowski, w skład którego wchodzili: mł. kpt. Paweł Giba i asp. Kamil Jaślar z Komendy Powiatowej PSP w Sanoku oraz druhowie Robert Gołkowski – Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Zagórzu i Bogusław Mołczan – Komendant Gminny OSP.

W eliminacjach wzięło udział 30 uczestników, którzy zgodnie z regulaminem byli podzieleni na dwie kategorie wiekowe: I grupa - Szkoły Podstawowe – kl.  I - VI, II grupa - Szkoły Podstawowe kl. VII oraz Gimnazja kl. II i III.  Młodzi adepci pożarnictwa na początek zmierzyli się z pisemnym testem. Najlepsze „piątki” w poszczególnych kategoriach wiekowych uzyskały awans do rundy finałowej, gdzie musiały odpowiedzieć na trzy pytania z wylosowanych przez siebie zestawów.  Rywalizacja była niezwykle zacięta o czym świadczą dogrywki przeprowadzone w każdej z grup, zarówno pisemne jak i ustne.

Czytaj więcej: Eliminacje gminne do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”

INFORMACJA

Wolne miejsca na: mikroinstalacje fotowoltaiczne, kolektory słoneczne oraz pompy ciepła w projekcie pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Zagórz i Gminy Dydnia”.

W związku z uzyskaniem dofinansowania projektu pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Zagórz i Gminy Dydnia”, uprzejmie informujemy, że są jeszcze wolne miejsca na: mikroinstalacje fotowoltaiczne, kolektory słoneczne oraz pompy ciepła.

Mieszkańców zainteresowanych instalacjami OZE prosimy o złożenie deklaracji wraz z załącznikami w Urzędzie Miasta i Gminy Zagórz.  Niezbędne dokumenty w wersji elektronicznej można pobrać na stronie internetowej Gminy Zagórz, http://oze.zagorz.pl/ bądź w wersji papierowej u pracownika Urzędu, pokój 35. Wypełnione dokumenty należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta i  Gminy w Zagórzu (parter). O wyborze decyduje kolejność zgłoszeń.