Aktualności

Informacja

OSTATNIE POŻEGNANIE ks. prał. EUGENIUSZA DRYNIAKA

We wtorek 12 lutego br. rodzina, parafianie, przedstawiciele organizacji społecznych, duchowieństwo jak również liczni oficjele pożegnali śp. ks. prał. Eugeniusza Dryniaka – organizatora i wieloletniego proboszcza parafii pw. św. Józefa Rzemieślnika w Nowym Zagórzu a także kapelana podkarpackiej „Solidarności”.
Ks. prał. Eugeniusz Dryniak przyszedł na świat 17 listopada 1955 r. w Rożniatowie. Po ukończeniu przemyskiego seminarium, początkiem czerwca 1980 r przyjął święcenia kapłańskie. Początkowo pracował jako wikariusz w Zagórzu, Rzeszowie i Przemyślu. W 1989 r. ponownie został wikariuszem w Zagórzu, podejmując wyzwanie w postaci tworzenia nowej parafii i budowy świątyni w Nowym Zagórzu. W dniu 24 czerwca 1990 r. objął funkcję proboszcza parafii pw. św. Józefa Rzemieślnika w Nowym Zagórzu, której przewodniczył do śmierci przez ponad 28 lat. W latach 2000-2016 pełnił urząd dziekana dekanatu Sanok II będąc jednocześnie Honorowym Kanonikiem Przeworskiej Kapituły Kolegiackiej.
W latach 80 - tych ks. prał. Eugeniusz Dryniak włączył się w działalność opozycyjną jako kapelan “Solidarności”. Nie bacząc na liczne zagrożenia czyhające ze strony komunistycznej bezpieki przez, którą był inwigilowany głosił odważne kazania. Jego prywatne mieszkanie stało się wówczas magazynem materiałów niezbędnych do wydruku wydawnictw podziemnych. Ten okres życia ks. prał. Eugeniusza Dryniaka władze niepodległej Polski doceniły licznymi odznaczeniami państwowymi takimi, jak: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzeniu Polski oraz Krzyż Wolności i Solidarności
Uroczystości pogrzebowe w dniu 12 lutego 2019 rozpoczęła Msza Święta w kościele parafialnym pw. św. Józefa Rzemieślnika w Nowym Zagórzu r., której przewodniczył abp Adam Szal. Rozpoczynając Eucharystię Metropolita Przemyski podkreślił, że ks. Eugeniusz Dryniak podjął się trudnego dzieła budowy nowej świątyni i parafii w rzeczywistości niesprzyjającej takim wyzwaniom, ale uczynił to ze znakomitym skutkiem. W pogrzebowej homilii wygłoszonej przez ks. Józefa Kasperkiewicza, seminaryjnego kolegę śp. ks. Dryniaka, wybrzmiały m.in. wspomnienia świadczące o wielkim szacunku, którym zmarły kapłan darzył swoich rodziców i rodzinę. Nieprzypadkowo to właśnie rodzina była jednym z najważniejszych obszarów działalności duszpasterskiej ks. prał. Eugeniusza Dryniaka.
Przed ostatnią drogą zmarłego kapłana pożegnali: Poseł na Sejm RP Bogdan Rzońca (w imieniu Marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego), Lucyna Podhalicz - Wicewojewoda Podkarpacki, Maria Kurowska - członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, Ernest Nowak - Burmistrz Zagórza, Bogumiła Stec – Świderska - NSZZ „Solidarność” Rzeszów, ks. Józef Kasiak - proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Zagórzu, ks. mitrat Jan Antonowicz – proboszcz parafii prawosławnej pw. Trójcy Świętej w Sanoku, Jacek Zając (w imieniu Andrzeja Kołodzieja – Honorowego Obywatela Zagórza), Józef Adamkiewicz – Radny Rady Miejskiej w Zagórzu i przedstawiciel Komitetu Budowy Kościoła Parafialnego w Nowym Zagórzu, Andrzej Pałys (prezes POAK), Jacek Pałys (Kościół Domowy), Grażyna Rzeszutek - siostra śp. ks. Dryniaka, oraz ks. Piotr Buk - dziekan dekanatu Sanok II

Po zakończonej Eucharystii trumna z ciałem śp. ks. prał. Eugeniusza Dryniaka przy asyście wojskowej z udziałem licznych pocztów sztandarowych została odprowadzona i złożona na cmentarzu w Nowym Zagórzu.

View the embedded image gallery online at:
http://zagorz.pl/index.php?limitstart=72#sigFreeIdb43b1f9202

ZMARŁ ks. prał. EUGENIUSZ DRYNIAK

Dziś w niedzielę, 10 lutego 2019 r., po ciężkiej chorobie, zmarł ks. prał. Eugeniusz Dryniak, proboszcz Parafii pw. św. Józefa Rzemieślnika w Nowym Zagórzu.


Ks. Eugeniusz Dryniak urodził się 17.11.1955 r. w Rożniatowie. Był absolwentem Seminarium Duchownego w Przemyślu. W 1980 r. przyjął święcenia kapłańskie. W okresie 1980-1982 był wikariuszem w parafii Wniebowzięcia NMP w Zagórzu, 1982-1987 w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rzeszowie, 1987-1989 w parafii Matki Bożej Królowej Polski w Przemyślu. Od 1982 r. był kapelanem „Solidarności” najpierw w Rzeszowie, a od jesieni 1987 r. w Przemyślu. Głosił odważne kazania patriotyczne; współorganizował we własnym mieszkaniu spotkania działaczy podziemia. W okresie 1983-1987 był bliskim współpracownikiem RKW w Rzeszowie, współorganizował działalność wydawniczą i kolportaż podziemnej prasy lokalnej i ogólnopolskiej, m.in. „Tygodnika Mazowsze”, „Woli”, „Przeglądu Wiadomości Agencyjnych”, „Hutnika”, raportów Konwersatorium Doświadczenie i Przyszłość. Jego mieszkanie służyło jako magazyn papieru i matryc oraz punkt rozdziału prasy i wydawnictw podziemnych. W latach 1983-1989 był współorganizatorem i przewodnikiem duchowym pielgrzymek „Solidarności” rzeszowskiej i przemyskiej na Jasną Górę (w ramach ogólnopolskich Pielgrzymek Ludzi Pracy) i do Warszawy z okazji wizyt Jana Pawła II w Polsce oraz na pogrzeb ks. Jerzego Popiełuszki, a także rocznicowych pielgrzymek na grób ks. J. Popiełuszki. Od lipca 1984 r. pełnił funkcję kapelana Duszpasterstwa Ludzi Pracy w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rzeszowie. W l. 1987-1989 był członkiem redakcji „Roli Katolickiej” – nieregularnego tygodnika diecezjalnego, ukazującego się nielegalnie za zgodą bp. Ignacego Tokarczuka, ordynariusza przemyskiego. Posiadał zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych w okresie 12.11.1985 r. do 25.07.1989 r. Od 1989 r. organizator i proboszcz nowej parafii św. Józefa Rzemieślnika w Nowym Zagórzy. Uhonorowany statuetką Pomnika Poległych Stoczniowców - Krzyż Gdański w 2005 r. i odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski w 2009 r. 11 stycznia 2019 r. ks. prał. Eugeniusz Dryniak odebrał z rąk Marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińśkiego Krzyż Wolności i Solidarności.


EKSPORTA: poniedziałek, 11 lutego 2019 r. o godz. 16.00 w Nowym Zagórzu.


POGRZEB: wtorek, 12 lutego 2019 r. o godz. 13.00 w Parafii pw. św. Józefa Rzemieślnika w Nowym Zagórzu.

 

 
fot. arch. Katarzyna Gajda-Bator (IPN Rzeszów)

Źródło: przemyska.pl

BALET