Ogólnopolski projekt edukacyjny „Krecik poznaje Polskę”

  • Drukuj

Krecik, bajkowa postać stworzona wiele lat temu w Czechach, wyruszyła na początku września w swoją podróż po całej Polsce. Do czerwca będzie poznawał najdalsze zakątki Polski. Swą przygodę zaczął w Częstochowie. Wyruszył z Miejskiego Przedszkola nr 13, któremu na co dzień patronuje. Odwiedzi przedszkola w całej Polsce, przemierzy tysiące kilometrów, a wszystko po to, by wspólnie z dziećmi poszerzyć wiedzę na temat regionu,
z którego pochodzą, poznać jego piękno i wyjątkowość oraz jego dorobek kulturowy, rozbudzić swoje zainteresowanie innymi miejscami w Polsce, ale przede wszystkim dobrze się bawić i pozwolić dzieciom się poznać.

Przedszkole Niepubliczne im. ks. Prałata J. Jakieły w Zagórzu zakwalifikowało się do ogólnopolskiego projektu pod nazwą "Krecik poznaje Polskę" jako jedno z 300 przedszkoli. To wielkie szczęście, gdyż znaleźli się w bardzo wąskim gronie zakwalifikowanych przedszkoli. Zainteresowanie udziałem w projekcie wyraziło niespełna 3000 osób z całej Polski!

Krecik odbył  wizytę w przedszkolu 13-15 listopada. Wspólnie z dziećmi odwiedził Klasztor Karmelitów Bosych w Zagórzu. Każda z grup przedszkolnych uczestniczyła w zajęciach poświęconych wiedzy na temat Zagórza i okolic. W bagażu Krecika znalazł się 2,5 m pociąg, którym dzieci odbyły naukową wycieczkę po najważniejszych atrakcjach turystycznych Częstochowy.

Autorem projektu jest pani Małgorzata Dobrakowska, nauczyciel z ponad 30 letnim stażem pracy, natomiast koordynatorem w Przedszkolu Niepublicznym im. ks. Prałata J. Jakieły w Zagórzu pani Judyta Siedlecka. Projekt „Krecik poznaje Polskę” odnosi się do ”Podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych” i uwzględnia następujące jej obszary: społeczny obszar rozwoju dziecka oraz poznawczy obszar rozwoju dziecka.

Do udziału w projekcie zaproszone zostały przedszkola z całej Polski. Wszystkie dzieli wiele kilometrów, ale łączy wspólna sprawa – kształtowanie postawy patriotycznej
i zamiłowania do podróży od najmłodszych lat. Dzieci dzieciom opowiedzą o Polsce
i miejscach, z których pochodzą. Krecik jest wyjątkowym podróżnikiem. Z własnym bagażem wyruszył w pełną przygód wyprawę podczas, której odwiedzi różne regiony Polski.
W każdym z odwiedzanych miejsc wzbogaci swoją wiedzę na temat Ojczyzny, tej małej
i dużej, przedszkolaków, które go do siebie zaprosiły.

Krecik  podróżuje z bagażem, w którym znajdują się liczne niespodzianki przydatne przy przeprowadzeniu zajęć edukacyjnych dla dzieci w różnych grupach wiekowych.
Jest to m.in. pamiętnik podróży, do którego Krecik będzie zbierał pamiątkowe wpisy.
Jest mapa Polski, na której każdy będzie zaznaczał, gdzie Krecik dotarł. Są również kolorowanki i bajka o przygodach Krecika i wiele innych niespodzianek. Z pewnością wyobraźnia i kreatywne myślenie będzie mogło zostać uruchomione. Krecik bowiem z chęcią wybierze się z dziećmi na wycieczkę lub nauczy się ich gwary. Ponadto w każdym
z odwiedzonych miejsc, przedszkolaki będą mogły dopakować coś do walizki Krecika,
aby mógł wrócić z bagażem pełnym nowych, niesamowitych doświadczeń.    

            Poprzez udział w projekcie „Krecik poznaje Polskę” możliwe będzie: zdobywanie nowych doświadczeń; nauka poprzez zabawę; rozwijanie zainteresowania pięknem naszej Ojczyzny;  promocja placówek przedszkolnych i miejscowości, w których funkcjonują;  nawiązanie ogólnopolskiej współpracy między przedszkolami.

            Projekt zakończy się stworzeniem wystawy zgromadzonej podczas podróży dokumentacji fotograficznej i pamiątek charakterystycznych dla różnych regionów kraju.
Na wystawie zaprezentowana zostanie także mapa Polski, na której zaznaczona będzie trasa podróży Krecika. Powstanie również prezentacja multimedialna dokumentująca przygody małego podróżnika. Odtworzona zostanie ona na pokazie zorganizowanym
w Miejskim Przedszkolu nr 13 im. Krecika w Częstochowie, a także we wszystkich zainteresowanych przedszkolach biorących udział w projekcie.

            Projekt został objęty patronatem pana Jarosława Krykwińskiego - Konsula Honorowego Republiki Czeskiej w Częstochowie oraz Rady Miasta Częstochowy na czele z jej przewodniczącym p. Zdzisławem Wolskim.

            Wszelkie informacje o projekcie i jego przebiegu oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć poprzez dołączenie do facebook’owej grupy „Krecik poznaje Polskę – Ogólnopolski projekt edukacyjny”. Projekt będzie realizowany do czerwca 2018.