Zmiany w Karcie Dużej Rodziny

Dotychczas podstawą do korzystania przez rodziny wielodzietne z ulg i zniżek jest posiadanie plastikowej Karty Dużej Rodziny (KDR). Od 1 stycznia 2018 r. obok Karty w tradycyjnej formie członkowie rodzin wielodzietnych mogą otrzymywać karty w formie aplikacji na urządzenie mobilne (smartfon, tablet).
Wydanie Karty będzie bezpłatne wyłącznie przy jednoczesnym wnioskowaniu o plastikową i elektroniczną formę KDR. Wnioskowanie o drugą formę w późniejszym terminie (w ramach kolejnego wniosku) będzie wiązało się z wniesieniem opłaty w wysokości 9,21 zł za każdą kartę. Osoby, które złożyły wniosek o przyznanie KDR do 31.12.2017r. w formie plastikowej, będą mogły bezpłatnie uzyskać dostęp do aplikacji mobilnej do 2020 r. (wniosek należy złożyć do 31.12.2019 r.). Najkorzystniejsze będzie zatem wnioskowanie o obie formy jednocześnie.

Wizualizacja Karty Dużej Rodziny na urządzeniach mobilnych, za pomocą dedykowanej aplikacji, zapewni członkom rodzin wielodzietnych szereg korzyści:

- dostosuje Kartę do postępu technologicznego,

- rozszerzy wiedzę na temat zniżek oferowanych przez podmioty uczestniczące w programie,

- spowoduje krótszy czas oczekiwania na Kartę – dostęp do aplikacji uzyskać będzie można w momencie przyznania Karty i będzie można od razu z niej korzystać,

- wizualizacja na telefonach rodziców kart przyznanych ich dzieciom – nie trzeba będzie nosić wszystkich plastikowych kart przy sobie.

Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny w formie elektronicznej należy złożyć wniosek w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zagórzu, ul. Targowa 5, pok. nr 5.

 Szczegółowe informacje pod numerem tel. 13 46 23 373 lub 13 46 22 526