Spotkanie z policjantami

W dniu 20 lutego w Szkole Podstawowej w Czaszynie odbyło się kolejne spotkanie z policjantami, którzy tym razem przeprowadzili zajęcia w zakresie profilaktyki cyberbezpieczeństwa. Prelekcja i rozmowy dotyczyły Internetu, jego dobrych i złych stron, ale przede wszystkim poruszały problem „Jak zachować się w sieci, aby być bezpiecznym w kontaktach społecznościowych i w trakcie zdobywania informacji w sieci? Omówione zostały również  zagrożenia wynikające z niewłaściwego stosowania telefonów komórkowych. Na zakończenie policjanci przypomnieli telefony alarmowe i wytłumaczyli, w jakich okolicznościach powinno się z nich korzystać. Spotkania policjantów z dziećmi mają charakter prewencyjny i przyczyniają się do poprawy poziomu wiedzy młodych ludzi na temat zagrożeń, z którymi czasem, nawet nieświadomie mogą się spotkać.