Powitanie wiosny w Szkole Podstawowej w Czaszynie

  • Drukuj

Uroczystość powitania wiosny zorganizowano w naszej szkole dopiero 23 marca tego roku ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe, które uniemożliwiły dzieciom odbycie pierwszej wiosennej wycieczki i zaobserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie.  W tym czasie zmieniła  się  dekoracja klas lekcyjnych i szkolnych korytarzy. Witając wiosnę dzieci z klasy I, II i III wraz z wychowawcami udały się nad rzekę barwnym korowodem, gdzie nastąpiło spalenie słomianej kukły - marzanny symbolizującej zimę.