Konkurs na relację z wydarzenia promocyjnego w dniu 26 sierpnia 2018 r. pn. „Na kulinarnym szlaku – promocja wielokulturowych smaków gminy Zagórz”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”

Konkurs na relację z wydarzenia promocyjnego w dniu 26 sierpnia 2018 r. pn. „Na kulinarnym szlaku – promocja wielokulturowych smaków gminy Zagórz”  

Zachęcamy do udziału w konkursie na relację z wydarzenia promocyjnego pn. „Na kulinarnym szlaku – promocja wielokulturowych smaków gminy Zagórz”.

Konkurs jest częścią realizacji operacji pn. „Na kulinarnym szlaku – promocja wielokulturowych smaków gminy Zagórz” dofinansowanej ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem konkursu jest ukazanie bogactwa smaków regionu i utrwalanie zapomnianych tradycji związanych z kulinariami wielokulturowej gminy Zagórz a także kształtowanie kultury literackiej i rozwój wrażliwości artystycznej poprzez stworzenie relacji z wydarzenia promocyjnego.  

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z gminy Zagórz. Wiek uczestników: 13-17 lat.

Atrakcyjne nagrody rzeczowe w postaci:

  • Miejsce 1 – tablet
  • Miejsce 2 – głośnik bluetooth
  • Miejsce 3 – przenośny dysk twardy

Termin zgłoszenia: do 16 sierpnia 2018 r. za pomocą formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1 do regulaminu) wraz z oświadczeniem (załącznik nr 2 do regulaminu) złożonych do Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Zagórzu. 

Konkurs odbędzie się w dniu 26 sierpnia 2018 r.

Prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem oraz załącznikami.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

REGULAMIN

Załącznik nr 1 do regulaminu
Załącznik nr 2 do regulaminu