Operacja pn.: „Na kulinarnym szlaku – promocja wielokulturowych smaków gminy Zagórz”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”
„Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rozwoju Rolnictwa i Wsi”

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Schemat II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan operacyjny na lata 2018 – 2019.

Partnerzy: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Zagórzu oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zagórzu, Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi Łukowe

Wydatki ogółem 15 858,44 zł, w tym koszty kwalifikowalne 13 878,44 zł, wkład własny wynosi 1 980,00 zł.  

Zakres operacji:

  • przygotowanie dań oraz produktów tradycyjnej kuchni regionalnej;
  • zorganizowanie stoiska wystawienniczego i prezentacja dań kuchni regionalnej podczas XX Rykowiska Karpackiego w dniu 26 sierpnia 2018 r.;
  • organizowanie konkursu na najlepszą relację z wydarzenia promocyjnego;
  • promocja operacji podczas XX Rykowiska Karpackiego.

Gmina Zagórz położona jest w południowej części województwa podkarpackiego w powiecie sanockim. Nazywana Gościnną Bramą Bieszczadów, leży w bliskim sąsiedztwie z wschodnimi i południowymi sąsiadami: Ukrainą i Słowacją. Takie położenie sprawia że  13-tysięczna gmina charakteryzuje się wielokulturowością, co stanowi o jej ponadregionalnym znaczeniu, a będąc ostoją tradycji i kultury ludowej, troszczy się o dziedzictwo kulturowe regionu. Stąd Partnerzy KSOW pragną przekazywać wiedzę o walorach kulturowych małej Ojczyzny z pokolenia na pokolenie, pielęgnując je w nowych warunkach cywilizacyjnych.

Głównym celem operacji jest zaprezentowanie szerokiemu gronu odbiorców bogactwa zanikających elementów dziedzictwa kulturowego w postaci tradycyjnej kuchni regionalnej opartej na recepturach pochodzących z wielokulturowego obszaru Gminy Zagórz oraz przekazanie i utrwalenie tego dziedzictwa kulinarnego wśród młodego pokolenia.

Cele szczegółowe: aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich poprzez organizację i uczestnictwo w wydarzeniu promującym dawne, tradycyjne smaki zagórskiego regionu, promowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego, promocja produktów i producentów lokalnych oraz wykorzystanie dziedzictwa kulturowego obszaru zagórskiego w rozwoju oferty turystycznej z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju.

Przewidywanym efektem długookresowym będzie zachowanie lokalnych tradycji i kultury, kultywowanie tradycji i zwyczajów, pobudzanie aktywności mieszkańców i ich więzi
z miejscem zamieszkania, poprawa wizerunku zewnętrznego Gminy i zwiększenie atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszaru wiejskiego.