TWOJA SZANSA NA NOWE KWALIFIKACJE ZAWODOWE

http://www.pakd.pl/tskw

Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o. z siedzibą w Jaśle w partnerstwie z INNOVO Innowacje w Biznesie Sp. z o.o. realizuje projekt pn. "Twoja szansa na nowe kwalifikacje zawodowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa IX, Działanie 9.5.