Informacja po umowie o przyznanie pomocy z dnia 06.07.2020 r.

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja mająca na celu poprawę standardów życia mieszkańców poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania

WSPARCIE INWESTYCJI ZWIĄZANYCH Z TWORZENIEM, ULEPSZENIEM LUB ROZBUDOWĄ WSZYSTKICH RODZAJÓW MAŁEJ INFRASTRUKTURY, W TYM INWESTYCJI W ENERGIĘ ODNAWIALNĄ I OSZCZĘDZANIE ENERGII” objętego  Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łukowe – Bania”.

Operacja uzyskała dofinansowanie na realizację operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Termin  zakończenia inwestycji: 31.12.2021 roku.

Wartość ogółem: 1 266 900,00 zł

Dofinansowanie: 655 389,00zł

Umowa o dofinansowanie nr 00087-65150-UM0900124/19 z dnia 06 lipca 2020 r.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

Budowę systemu kanalizacji sanitarnej w części zachodniej miejscowości łukowe dzielnicy Bania. Projekt zakłada podłączenie 100% budynków mieszkalnych oraz usługowych, handlowych i gastronomicznych znajdujących się w terenie projektowanej kanalizacji sanitarnej.