"Młodzież zapobiega pożarom"

Młodzież z gminy Zagórz chętnie włączyła się w działania mające na celu podniesienie wiedzy pożarniczej. Świadczy o tym fakt iż 22 uczniów szkół podstawowych z gminy oraz 10 uczniów gimnazjów wzięło udział w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom". Eliminacje gminne do turnieju odbyły się 13go marca (wtorek) w Porażu.

Na podstawie regulaminu turnieju jury eliminacji gminnych po dokonaniu oceny testów pisemnych jak i wypowiedzi ustnych zakwalifikowało do eliminacji powiatowych 6 osób z gminy Zagórz. Oceny tej dokonywało jury w składzie: kpt. Robert Wojciechowski – przewodniczący, dh Mateusz Latusek – sekretarz oraz 3 członków: dh Robert Gołkowski, dh Bogusław Mołczan i dh Grzegorz Paszkiewicz. Osoby które otrzymały nawiększą liczbę punktów to Cyprian Felenczak, Piotr Kotulski, Szymon Kasprzyk, Adam Antolak, Kamil Paszkiewicz i Radosław Kula.

Oprócz wyróżnienia jakim jest niewątpliwie możliwość udziału w wyższym etapie turnieju, czyli w eliminacjach powiatowych wyróżnione osoby otrzymały nagrody w postaci książek i albumów. Wszyscy uczestnicy natomiast za chęć udziału w turnieju i czas poświęcony na przygotowanie się do niego otrzymali dyplomy oraz "Zagórski multimedialny elementarz ekologiczny". Nagrody dla młodzieży wręczali: burmistrz Zagórza – Ernest Nowak, Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP Robert Gołkowski, Komendant Gminny ZOSP RP Bogusław Mołczan i kpt. mgr inż. Robert Wojciechowski – Zastępca Naczelnika Wydziału Operacyjno-Rozpoznawczego w KPPSP Sanok.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów na etapie powiatowym.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Sabina Fal